1 / 3

2 / 3

3 / 3

Utvidelse av akustisk bevissthet.

Hvordan ville rituell arkitektur klinke dersom den besto av toner? Lydkollagen Noises for Ritual Architecture ble initiert av Mike Meiré, og Carlo Peters komponerte. Den søker en transformasjon og refleksjon av rom, materialitet og bevegelse. Resultatet er korresponderende klangverdener som gjør at opplevelsen av egen tilstedeværelse (i rommet) blir sterkere. Man blir seg selv uvilkårlig mer bevisst.
Noises for Ritual Architecture, kurert av Mike Meiré, er tilgjengelig i Apple iTunes Store.