1 / 1

Presentasjon av ritualbegrepet.

Industri møter universitetsforskning. Målet med det samarbeidet Dornbracht har initiert: utviklingen av en diskurs om ritualarkitektur på den internasjonale arkitekturscenen. Dornbracht ga det overordnede temaet ”rituell arkitektur”, men påvirket ikke innholdet eller prosessen. En gruppe på åtte studenter ved ETH Zürich brukte i tre faser ett semester på denne problemstillingen. Avslutningen til forskningsenheten utgjorde den offentlige sluttkritikken fra lærestol og gjestekritikere. Sluttkritikken fra de ulike lærestolene utgjør tradisjonelt sett høydepunktet for hvert studieår ved ETH Zürich. En dokumentasjon av prosjektet er utgitt av forlaget Birkhäuser.

Documentation