1 / 1

Fasetter av virkelighet.

Er ingenting det det ser ut som? Revolving Realities er en autokreativ installasjon som problematiserer opplevelse av virkeligheten. Ved å speile den fasetterte overflaten med bilder, teksturer og animasjoner blir et objekt til speil for vekslende virkeligheter. Tillegg finnes det lyssnorer som forbinder det 600 m2 store rommet med objektet. Utgående impulser fanges opp og ledes tilbake, hele rommet blir til en resonator.
Revolving Realities er et arbeid av mediekunstnerkollektivet Interpalazzo, grunnlagt av Martin Hesselmeier, Andreas Muxel og Carsten Goertz. Lydsporet kan tilskrives komponisten Marcus Schmickler. Installasjonen ble første gang presentert innen for rammen av "Passasjer" i forbindelse med imm Cologne i 2010. Mike Meiré var kurator for prosjektet.