Remarkable Places.

I Kölnischer Kunstverein viste Anna Gaskell innenfor rammen av Dornbracht Installation Projects sine filminstallasjoner "Remarkable Places". Gaskell første de besøkende gjennom utstillingshallen som var det en labyrint. Alt virket merkverdig kjent, men samtidig virket filmene, i likehet med mange av Gaskells tidligere arbeider, ugjennomtrengbare og mystiske, Et jordhull ble tømt med hånden, samtidig virket det som den tomheten som oppsto fylte seg selv. Sakser klippet frem og tiltake og føyde slik sammen en hendelse som nettopp hadde skjedd. Et blikk inn i det skumle og truende i hverdagen.

Documentation