If we are dead, so it is.

Michael Majerus bruker billedlige sitater fra kjente bilder fra høy og lav kunst. Dermed gir han et flott bilde på tidens ånd som i stadig større grad preges tempo. ”Det er i dag umulig å lage kunst som kun er kust", sier Majerus selv. Han arbeidet etter økonomiske prinispper og tok den ”klassiske” forestillingen av maleri og satte den under et nytt lys, idet han forsterket kunstens siteringslyst via offensiv zapping. Utstilling innenfor rammen av Dronbracht Installation Projects ble spesielt utformet med tanke på den 500 m2 store hallen og bar tittelen "if we are dead, so it is". Den viste en skaterampe som dekket hele lengden og bredden av rommet, og denne fungerete som bildeholder for arbeidet til den unge kunstneren som døde i 2002.

Documentation