1 / 3

2 / 3

3 / 3

Cloud Cities

Edderkoppnett, astrofysikk og legendariske visjonære som Buckminster Fuller er bare noen av inspirasjonskildene til kunstneren Tomás Saraceno.  Han kaller verkene sine for biosfærer: de fremstår som organiske nettverk, av og til bebodd av planter, av og til bare holdt av sorte nett og svever i rommet. Utgangspunktet for kunstnerens arbeider, han studerte for øvrig først arkitektur, er interessen for vårt nåværende og fremtidige bomiljø og samfunn. Utstillingen på jernbanestasjonen i Hamburg omfatter hele rommet i den historiske hallen, og for første gang vises ca. 20 av kunstnerens ”biosfærearbeider” samtidig. Med denne installasjonen fremlegger Saraceno en tredimensjonal visjon av en utopisk verden som den besøkende kan gå inn i. På denne måten kan man oppleve hvordan et system av enkeltmoduler skaper et nytt, romlig kosmos.