Mapping the Media Arts.

I juni 1998 viste Guggenheim Museum SoHo, New York, med støtte av Dornbracht Culture Projects, et utstillingsprosjekt av Fabrizio Plessi. Utstillingen fant sted innenfor rammen av rekken "Mapping the Media Arts" og viste de fire videoinstallasjonene "Bronx" (1986), "Roma" (1988), "Cristalli Liquidi" (1993) og "Movimenti Catodici Barocchi" (1996). Parallelt dokumenterte fotografen Gerhard Yurkovic hele utstillingsoppbyggingen. Fra utstillingsobjektene ankom og frem til vernissagen. Fotodokumentasjonen "Fabrizio Plessi, Guggenheim Museum, SoHo, New York" utfyller katalogen "Fabrizio Plessi Opus Video Sculpture".

Documentation