Video.

Den tredje Statements-utgaven egnet seg til moderne videokunst. Deltakende kunstnere: Rosemarie Trockel, Douglas Gordon, Lothar Hempel og litterat Benjamin von Stuckrad-Barre. Rosemarie Trockel skapte et videoarbeid med tittel "Es war Nacht, es war kalt, und wir hatten viel getrunken" ("Det var natt, det var kaldt og vi hadde drukket mye"). Douglas Gordon kalte filmen sin ganske enkelt for "Bathroom", Lothar Hempel kalte sitt arbeid"Treibgut" ("Drivgods”). Forfatteren Benjamin von Stuckrad-Barre skrev en novelle som fikk tittelen ”Bad Vibes” for Statements 03.

Documentation