1 / 1

"Vi setter stadig oss selv under lupen"

Det var lange dager. For mer enn seksti år siden arbeidet den gang 57 år gamle Aloys F. Dornbracht og hans sønn Helmut til kl. fem om ettermiddagen i andre bedrifter, for så å bygge opp sin egen forretning i en gammel brakke i Iserlohn ved hjelp av den opptjente lønnen. Kveld etter kveld sto de ved arbeidsbenken og filte på sitt første Dornbracht-patent: et helt nytt blandebatteri med uttrekkbart utløp. Fram til i dag er det denne entreprenørånden, og villigheten til å ta risiko og ønske forandringer velkommen, som karakteriserer familieforetakets suksess. Med de første blandebatteriene i kofferten reiste Aloys F. Dornbracht med toget til forhandlere i Köln, han dro bokstavelig talt dit for å selge på dørene. Noen år senere produserte bedriften 40.000 stk. i måneden. I dag er det sønnene til Helmut Dornbracht, Andreas og Matthias, som leder det mellomstore foretaket, som i seks tiår har utviklet seg til internasjonalt ledende innen produksjon av Premium-blandebatterier, og som har hatt vesentlig innflytelse på den kulturelle status til design, arkitektur og teknologi på badet.

Mer
"Vår tenking og vårt arbeid er preget av at vi alltid setter det som vi har laget under lupen og stiller spørsmål ved det", sier Andreas Dornbracht, som er ansvarlig for markedsføring og salg i foretaket. Oppfinnelsen av det uttrekkbare utløpet ble etterfulgt av utallige produktinnovasjoner for baderommet, som hang sammen med en fin følsomhet overfor fremtidig samfunnsmessig og kulturell utvikling - ja som ofte tok denne utviklingen på forskudd. Da baderommet som separat rom ble standard i nybygg på 1950-tallet, utvidet Dornbracht driften rundt brakken, ansatte medarbeidere og var dermed i stand til å betjene den økende etterspørselen. På 1960- og 1970-tallet rykket funksjonaliteten i fokus, og med den også en ny utforming av vannpunktene: Det innebar bl.a. dusj med termostat, håndvasker med 1-greps blandebatterier og speilskap med inkludert hylle, lys og bryterfunksjoner.
Første luksus-blandebatteri.
 "Først lo man litt av oss" I 1969 tok Helmut Dornbracht med luksus-blandebatteriet i Edition 2000 første avgjørende skritt som gjorde at foretaket på lang sikt kunne heve seg fra resten av konkurrentene. Først lo man litt av Dornbracht på grunn av det brede, sigdformede blandebatteriet som vokste ut av håndvasken som en fontenestråle. Kundene reagerte annerledes. Deres bevissthet om design ble vekket til live - og dermed la Dornbracht grunnlaget for et helt nytt markedsegment. Det skulle ikke bli siste gang at en nyutvikling fra Dornbracht skapte overrasket oppmerksomhet. På 1980-tallet da funksjon og teknologi i kundenes øyne ikke lenger var karakteristiske egenskaper for å skille mellom produkter, presenterte Dornbracht Domani-blandebatteriet, som var designet av Dieter Sieger. Dette polariserende produktet var omstridt selv internt i bedriften. Ut fra det vi vet i dag, kom det til nøyaktig riktig tid: Domani ble kopiert mange ganger og utviklet seg til en internasjonal trendsetter. Til syvende og sist markerte det fødselsøyeblikket for dagens Dornbracht-merke: et foretak som har gjort stilistisk og kulturell orientering på bad og kjøkken til et kjernetema i sin filosofi.
1992 – Med Tara skapes en designklassiker
Dornbracht bygde opp under sin rolle som retningsvisende produsent av design-blandebatterier og -tilbehør med 2-greps blandebatteriet Tara, som ble lansert i begynnelsen av 90-tallet. Igjen et svært progressivt konsept, for på den tiden syntes 1-greps blandebatterienes posisjon i markedet å være uangripelig. "Egentlig ble et 2-greps blandebatteri ansett for å være tilbakestående. Men tiden var moden for å tolke denne arketypen på nytt", sier Andreas Dornbracht. Nok en gang gikk Dornbracht egne veier, "annerledes enn de andre". Dieter Siegers minimalsistiske design ga Tara kultstatus. Serien ble belønnet med mange internasjonale priser og regnes i dag for å være en designklassiker og et internasjonalt forbilde for utallige kopier.
Dornbracht utvikler en ny kulturell identitet
Allerede i 1989 integrerte Dornbracht også blandebatterier for kjøkkenet i sitt sortiment, og siden 2005 har foretakt forsterket sitt engasjement på dette området med egen produktdesign. Men forut for disse ambisjonene som ble formulert av brødrene Dornbracht, sto deres pionerrolle i segmentet for design-blandebatterier av høy kvalitet. Det oppstod et spørsmål: Hva kommer egentlig etter form og funksjon? I 1996 orienterte Dornbracht seg på nytt med tanke på innholdet, overbevist av idéen om at et kulturelt arbeid med vann som element ville gi vesentlige impulser for foretakets fremtidige utvikling. Kommunikasjonsagenturet Meiré og Meiré fungerer deretter som rådgivere for foretaket under utformingen av et bredt engasjement innen kunst og kultur. Etter det har kunstnere, fotografer, forfattere, musikere og designere tatt opp de komplekse temaene ritualer og kultur i sitt arbeid. Publikasjonsserien Statements dokumenterer denne internasjonalt orienterte prosessen som siden 1996 har engasjert mange renommerte kunstrnere i ulike formater og medier. Innsikten fra dette kulturelle arbeidet har på avgjørende vis formet den entreprenørielle forståelsen og ble i 2003 inlemmet i utviklingen av en ny, elementær estetikk for blandebatterier og baderom. Menneskenes behov på badet ble satt i fokus. Dornbracht presenterte med MEM et blandebatteri med et maksimalt tilbaketrukket formspråk og overførte med de grunnleggende tankene om ritualer som var basis for MEM ritualbad, til et arkitektonisk konsept.  Med Tara.Logic og Elemental Spa oppstod fram mot 2007 ytterligere to bidrag til temaet ritualarkitektur på badet. "Fraktal fabrikk" – Fremskritt og vekst på produksjonsstedet Iserlohn. Suksessen på de internasjonale markedene gikk hånd i hånd med en stadig trang til innovasjon på produksjonsstedet i Iserlohn, hvis areal på 1970-tallet ble utvidet fra 8.000 m2 til mer enn 25.000 m2. For Matthias Dornbracht, som har vært ansvarlig for produksjon, innkjøp og logistikk siden brødrene gikk inn i foretaket, var og er i denne forbindelse fleksibilitet og lønnsomhet i produksjonen av selv små partier, samtidig som de høyeste kvalitetskrav oppfylles, et av de viktigste målene for alle tekniske forbedringer. For på lang sikt å sikre den ledende rollen i markedet i den globale konkurransen, satte Matthias Dornbracht for få år siden dessuten i gang en prosess der man skritt for skritt skal gjennomføre en omstilling fra en hierarkisk, rigid selskapsstruktur til autarke moduler, både når det gjelder bygninger og på operativt plan. Medarbeidere innenfor et forretningsområde arbeider i dag i stor utstrekning egenansvarlig sammen i en egen modul, fra utvikling, anskaffelse til produksjon og salg. Denne videreutviklingen av en "fraktal  fabrikk" skal styrke medarbeidernes forståelse for sitt bidrag til foretakets suksess ved at de tar beslutninger på eget ansvar, benytter korte veier og reduserer kompleksiteten totalt sett. Den konsekvente realiseringen av det modulære prinsippet ble også til styrende idé under den langsiktige orienteringen av de organisatoriske og produksjonstekniske enhetene i foretaket. F.eks. i electro platingen, den viktigste verdiskapningsprosessen under produksjonen av Premium-blandebatterier. Etter at en brann om sommeren 2009 hadde ødelagt fullstendig det gamle electro plating anlegget basert på stativer, gikk våren etter en ny foredling av overflater i to produksjonslinjer til start. Disse kan arbeide artikkelspesifikt og ekstremt fleksibelt, takket være sin modulbaserte struktur. Matthias Dornbracht: "Våre produksjonssystemer underordner seg kravet til design. Ingen radius og ingen kant blir forandret for at vi skal kunne produsere raskere eller billigere." Fremtid: Vann som element rykker stadig mer i fokus. Dornbracht beholder sin internasjonale posisjon i tet i produksjonen av design-blandebatterier og -tilbehør av høy kvalitet, fordi foretaket gang på gang investerer i nye veier og idéer. Gjennom det kritiske arbeidet med kultur og arkitektur innenfor livsmiljøene baderom og kjøkken åpnes blikket mer og mer for vann som sentralt element, og for den betydningen det har i hverdagen. I dag er Andreas Dornbracht overbevist om at produktdesign på lang sikt vil bli underordnet en designmessig og teknisk kontekst som i mye større grad retter seg mot menneskenes behov, og som tar hensyn til vannets mange former. Også når det gjelder denne utviklingen lever Dornbracht allerede i dag opp til sin rolle som banebryter for hele bransjen. Med utviklingen av ATT/Ambience Tuning Technique utstyrer f.eks. foretaket sine produkter for badet, de såkalte Balance Modules, med målrettet programinnhold. Teknologien stiller til rådighet for brukeren koreograferte dusjscenarier som brukeren kan starte ved å trykke på en knapp. Ulike utløpspunkter styres i denne forbindelse digitalt, og disse lar det regne, strømme eller vann med varierende temperatur og mengde på mennesket som står i sentrum. Også på sektoren for kjøkkeninnovasjoner integreres den nøye betrakningen av vannets vesen og variasjoner i forsterket grad. Konseptet Water Zones gjør det f.eks. mulig å skille de ulike vannrelaterte arbeidsprosessene fra hverandre i rommet: Preparing, Cooking, Cleaning, Drinking. En inndeling som man hittil bare kjenner fra profesjonelle kjøkkener, lanseres nå for private kjøkkener - med klar orientering mot levd hverdag. Andreas Dornbracht: "Hittil har maskinvaren i stor grad stått i fokus, representert av produkt og arkitektur. Vi ser det som en fremtidig stor utfordring i tillegg å få mer fokus på programvaren, på vannet."

Mindre

Fakta

 • Portrett

  Blandebatterier i Premium-klassen fra Iserlohn. Familieforetaket Dornbracht setter internasjonale standarder med innovative produkter for kjøkken og bad.   Mer
 • Historie

  I mer enn 60 år har navnet Dornbracht stått for mot til å gå nye veier. Alt startet etter arbeidsslutt i en brakke i Iserlohn.   Mer

Kompetanse

 • Produktivitet

  "Medarbeideren må ha nøye kjennskap til sin andel av foretakets suksess" – Dornbracht øker produktiviteten på produksjonsstedet Iserlohn.   Mer
 • Teknologi

  Komplekse geometriske formen utstyres lekende lett med belegg – med den nye elektropletteringsprosessen har Dornbracht sikret seg et klart forsprang til konkurrentene.   Mer
 • Bærekraftighet

  Bærekraftig økonomisk drift oppstår hos Dornbracht gjennom hodenes kreative samspill – noe som går ut over det å overholde lovfestede forskrifter.   Mer
 • Kvalitet

  Internasjonale priser og topp-kunder med ekstremt høye krav dokumenterer den unike kvaliteten på Dornbracht-produktene.   Mer
 • Partnerskap

  Foretakets strategier og de gode forbindelsene viser at det ikke er en anonym forsamling som styrer historien hos Dornbracht.   Mer
 • Premium

  Dornbracht utforsker sin kulturelle identitet – og bidrar på denne måten til Premium-merkets læringsprosess.   Mer

Karriereportal

 • Karriereportal

  Spennende og krevende jobb- og utdannelsesmuligheter i et foretak som har som mål "å være annerledes og bedre enn andre".   Mer