Bærekraft oppstår ikke gjennom programmer og direktiver - men gjennom samspillet mellom kreative hoder. For Dornbracht står det å handle bærekraftig i direkte sammenheng med en holdning som sier at det alltid er mulig å forbedre egen handling. Dermed blir målet å bidra aktivt til klimavern og skånsom bruk av ressursene oppfattet som en kontinuerlig utfordring, både når det gjelder foretakets anliggender og umiddelbart på medarbeidernes arbeidsplass.
I denne forbindelse går foretaket langt ut over det å bare overholde lovfestede forskrifter for produksjon og produkter, sier entreprenør Andreas Dornbracht: "Vi ser etter langvarige løsninger langs vår verdiskapningskjede."
Mer
"Kunnskap om sammenhengen" – den verdifulle ressursen
Takket være organisasjonens flate hierarkier oppstår det hos Dornbracht vekselvirkninger mellom medarbeiderne under den daglige utvekslingen av kunnskaper og erfaring. I hver enkelt tilfelle kan det for alle problemstillinger – uansett om det dreier seg om innføring av nye materialer, nye konsepter for logistiske prosesser eller utvikling av systemløsninger og produkter – gripes tilbake på en ressurs som man kan kalle "kunnskap om sammenhengen". En bredde og dybde i innsiktene, som ikke oppstår før hodenes kreative samspill fungerer. Det samlede resultatet er vesentlig mer bærekraftig - og vedvarende - enn dersom hver enkelt avdeling bare arbeider med å finne egne løsninger.
For Dornbracht er det en selvfølge at alle anstrengelser som går på bærekraftighet ikke bare bestemmes av grenseverdier. Foretaket vil tvert imot selv få gjennomslag for innovasjoner som pådrivende aktør i markedet, sier Andreas Dornbracht: "For oss, i egenskap av ledende foretak i tysk sanitærindustri, er det viktig å drive fram diskusjonen om en skånsom bruk av vann som ressurs."

Moderne teknologi i miljøvernets tjeneste
Siden 2007 har Dornbracht regelmessig underskredet foreskrevne grenseverdier for spillvann med femti prosent. I forendlingen av overflater har det takket være nye teknologier vært mulig å redusere vannforbruket med 70 prosent. Samtidig kunne Dornbracht redusere overføringen av resterende væske fra edelmetallbadene til praktisk talt null. Og takket være et omfattende luftfiltersystem på sektoren for overflatebehandling suges slipestøvet opp og tilføres et resirkuleringssystem.
Dornbracht-blandebatteriene består av 100 resirkulerbare materialer som tas ut av materialkretsløpet. Med tanke på bærekraftighet omstiller Dornbracht dessuten innen utgangen av 2011 produksjonsmaterialet i alle blandebatterier for servanter og kjøkkenvasker til en kobber-/sinklegering, uten at lovgivende myndigheter forlanger dette. Gjennom dette tiltaket unngår man at drikkevannet får tilsig av bly.

WELL – Water Efficiency Label
For å fremme en ansvarlig omgang med vann, har Dornbracht deltat som initiativtaker under innføringen av "WELL – Water Efficiency Label". Det dreier seg her om et i første omgang frivillig klassifiseringssystem for europeisk sanitær-/blandebatteriindustri. I trinn to skal dette forankres som europeisk standard. Med tanke på en bevisstgjøring rundt ressursproblematikken gikk ledende representanter for tysk sanitærindustri i tillegg allerede i 2009 sammen om initiativet Blue Responsibility. Også her engasjerte Dornbracht seg for en effektiv bruk av drikkevann, og for bruk av miljøvennlige materialer.

Mindre

Fakta

 • Portrett

  Blandebatterier i Premium-klassen fra Iserlohn. Familieforetaket Dornbracht setter internasjonale standarder med innovative produkter for kjøkken og bad.   Mer
 • Historie

  I mer enn 60 år har navnet Dornbracht stått for mot til å gå nye veier. Alt startet etter arbeidsslutt i en brakke i Iserlohn.   Mer

Kompetanse

 • Produktivitet

  "Medarbeideren må ha nøye kjennskap til sin andel av foretakets suksess" – Dornbracht øker produktiviteten på produksjonsstedet Iserlohn.   Mer
 • Teknologi

  Komplekse geometriske formen utstyres lekende lett med belegg – med den nye elektropletteringsprosessen har Dornbracht sikret seg et klart forsprang til konkurrentene.   Mer
 • Bærekraftighet

  Bærekraftig økonomisk drift oppstår hos Dornbracht gjennom hodenes kreative samspill – noe som går ut over det å overholde lovfestede forskrifter.   Mer
 • Kvalitet

  Internasjonale priser og topp-kunder med ekstremt høye krav dokumenterer den unike kvaliteten på Dornbracht-produktene.   Mer
 • Partnerskap

  Foretakets strategier og de gode forbindelsene viser at det ikke er en anonym forsamling som styrer historien hos Dornbracht.   Mer
 • Premium

  Dornbracht utforsker sin kulturelle identitet – og bidrar på denne måten til Premium-merkets læringsprosess.   Mer

Karriereportal

 • Karriereportal

  Spennende og krevende jobb- og utdannelsesmuligheter i et foretak som har som mål "å være annerledes og bedre enn andre".   Mer