1 / 1

Mye av det man kan lære om en bedrift, uttrykkes umiddelbart i balanser og kontrakter. Men et foretaks personlighet kan bare i begrenset grad skisseres ved hjelp av referansetall. Blant de store selskapene i bransjen er Dornbracht etterhvert det eneste familieledete foretaket – og det blir tydelig i de gode forbindelsene til partnere i markedet, leverandører, spesialiserte forhandlere og spesialiserte håndverkere. Siden starten av 90-tallet ledes familieforetaket av Andreas og Matthias Dornbracht, som representerer tredje generasjon. Deres far, Helmut, uttrykte det en gang slik: "Det fine her er at du alltid kan snakke med en herr Dornbracht."

Mer
Tillit lønner seg
Det store personlige nettverket lever også av brødrenes nærvær – Andreas er ansvarlig for områdene markedsføring og salg, Matthias for produksjon, innkjøp og logistikk. Særlig de spesialiserte grossistene og de spesialiserte håndverkerne, som også er preget av å være middels store selskaper, verdsetter foretakets nærhet og tilgjengelighet. Familiebeslutninger går for å være spesielt pålitelige og gir partnerne kontinuitet over lang tid. Den gjensidige tilliten lønner seg. Det viser seg gang på gang. Etter den katastrofale brannen som sommeren 2009 oppstod på nabotomten i Iserlohn og spredte seg til bygningen med electroplatingsanlegget, for så å ødelegge dette fullstendig, måtte Dornbracht i første omgang stanse produksjonen og kunne dermed ikke levere. I denne krisen ble verdien av gode forbindelser tydelig: Konkurrenter tilbød Dornbracht alternativer for produksjonen, banker og spesialiserte grossister forholdt seg lojalt til sin mangeårige partner, og de spesialiserte håndverkerne sto opp for produsenten med leveringsvansker hos sine sluttkunder. Det å pleie langvarige, vellykkede partnerskap er en bestanddel av foretakets filosofi. Dornbracht samarbeider f.eks. siden 80-taller med de renommerte designerne i foretaket Sieger Design, og siden 1996 med kommunikasjonsagenturet Meiré og Meiré.

Modige og visjonære beslutninger
Foretakets strategier viser også at det ikke er en anonym forsamling som styrer firmaets historie. Da Helmut Dornbracht på 80-tallet utvidet den bedriftsinterne kompetansen innen design, var denne orienteringen kontroversiell, forteller Andreas Dornbracht: "Men med sitt fokus på design hadde min far fått teften av det som var tegn i tiden. Vi brødre har senere konsekvent fortsatt på denne veien." Motet har fått sin lønn. Sortimentet ble redusert og senere innrettet helt på Premium-segmentet. En annen beslutning som fikk vidtgående konsekvenser: Mens mange foretak har satset på de lave lønningene i Asia, har Dornbracht latt produksjonen finne sted 100 prosent i Tyskland. I tillegg stammer den overveiende delen av underleverandører fra de umiddelbare omgivelsene til foretakets produksjonssted i Iserlohn. En anonym selskapsforsamling ville sannsynligvis for lenge siden ha tatt en annen beslutning - og dermed skadet foretakets substans, sier Matthias Dornbracht: "Vi er ikke en produsent av massevare, og vi må kunne reagere ekstremt fleksibelt på markedet. Det er ikke uten videre mulig å flagge ut produksjonen av våre individuelle produkter."

Mindre

Fakta

 • Portrett

  Blandebatterier i Premium-klassen fra Iserlohn. Familieforetaket Dornbracht setter internasjonale standarder med innovative produkter for kjøkken og bad.   Mer
 • Historie

  I mer enn 60 år har navnet Dornbracht stått for mot til å gå nye veier. Alt startet etter arbeidsslutt i en brakke i Iserlohn.   Mer

Kompetanse

 • Produktivitet

  "Medarbeideren må ha nøye kjennskap til sin andel av foretakets suksess" – Dornbracht øker produktiviteten på produksjonsstedet Iserlohn.   Mer
 • Teknologi

  Komplekse geometriske formen utstyres lekende lett med belegg – med den nye elektropletteringsprosessen har Dornbracht sikret seg et klart forsprang til konkurrentene.   Mer
 • Bærekraftighet

  Bærekraftig økonomisk drift oppstår hos Dornbracht gjennom hodenes kreative samspill – noe som går ut over det å overholde lovfestede forskrifter.   Mer
 • Kvalitet

  Internasjonale priser og topp-kunder med ekstremt høye krav dokumenterer den unike kvaliteten på Dornbracht-produktene.   Mer
 • Partnerskap

  Foretakets strategier og de gode forbindelsene viser at det ikke er en anonym forsamling som styrer historien hos Dornbracht.   Mer
 • Premium

  Dornbracht utforsker sin kulturelle identitet – og bidrar på denne måten til Premium-merkets læringsprosess.   Mer

Karriereportal

 • Karriereportal

  Spennende og krevende jobb- og utdannelsesmuligheter i et foretak som har som mål "å være annerledes og bedre enn andre".   Mer