I egenskap av produsent av prisbelønnede Premium-blandebatterier er det ikke uvanlig for Dornbracht at internasjonal fagpresse retter sin oppmerksomhet mot foretaket fra Iserlohn. Våren 2010 var det imidlertid ingen produktnyhet som vakte stor interesse i bransjen, men en internasjonalt unik nyutvikling innen electroplatingteknologien. Den sentrale løsningen med et stort electroplatinganlegg i stativer ble erstattet av fire produksjonslinjer med modulær struktur: to Gavarolines og to Variolines. Med konkurranserelevante fordeler: Takket være en fleksibel utskiftning av enkelte enheter kan Dornbracht raskere reagerer på kundenes ønsker og umiddelbart integrere tekniske innovasjoner i prosessen.

Mer
Produksjonsteknikken må underordne seg designen
Electroplatingen er den viktiste verdiskapende prosessen under produksjonen av Dornbracht-blandebatteriene av høy kvalitet. Derfor var det også viktig for administrerende direktør Matthias Dornbracht å holde fast ved det overordnede prinsippet om at alle tekniske enheter skal være underordnet kravet til design, under utviklingen av de nye linjene: "Ingen radius og ingen kant blir forandret for at vi skal kunne produsere flere deler per minutt." Og det er nettopp de mest komplekse geometriske formene til mange blandebatteriserier, f.eks. Lulu eller MEM, som krever spesielle teknologiske løsninger under beleggingen med krom eller edelmetaller som platina og gull. Gavaroline er utviklet spesielt for denne utfordringen. Den består av tre modulenheter. I hver av disse arbeider to roboter. Seks akser gjør hver robot i stand til å føre arbeidsstykkene, som er plassert på stativer, gjennom de elektrolyttiske oppløsningene med presids 3D-bevegelighet. I fordypninger, lommer eller på kanter - punkter som vanligvis er ekstremt problematiske - renner væskerestene nesten fullstendig bort, takket være dreiningene. Overføringen reduseres praktisk talt til null. "På denne måten oppnår vi en tydelig kvalitetsforbedring tett innpå prosessen, og dermed bidrar vi til å redusere skadelige stoffer til et minimum." Gavarolines gjør det mulig for Dornbracht å utføre produksjonen i svært små partistørrelser. Variolines er konstruert med electroplatinganlegg på understell for produksjon av større antall komponenter med tilsvarende lavere kompleksitet.

Fremskritt gjennom fleksibilitet
Den nye electroplatingen følger det modlbaserte organiasjonsprinsippet som gjelder på alle felt i foretaket Dornbracht. Takket være den modulære strukturen til Gavarolines og Variolines kan foretaket reagere ekstremt raskt på miljøvernlovgivning, teknologiske utviklinger og endringer i markedet. Matthias Dornbracht: "Vi er en pådriver for fremskritt i vesentlig kortere tidsintervaller. Også dette sikrer bærekraftigheten." Produksjonslinjene ble opprettet i en ny multifunksjonshall med et areal på 3.400 m2. Denne ble reist på firmaets industriområde etter den katastrofale brannen i juli 2009. Også i dette nybygget gjenkjenner man den modulbaserte, grunnleggende logikken. For at den ni meter høye hallen også i fremtiden skal kunne brukes fleksibelt og uavhengig av dagens funksjon, støttes den f.eks. ikke opp av søyler som senere kan komme til å stå i veien. Dessuten er ingen prosesspesifikke elementer forbundet med bygningen.

Mindre

Fakta

 • Portrett

  Blandebatterier i Premium-klassen fra Iserlohn. Familieforetaket Dornbracht setter internasjonale standarder med innovative produkter for kjøkken og bad.   Mer
 • Historie

  I mer enn 60 år har navnet Dornbracht stått for mot til å gå nye veier. Alt startet etter arbeidsslutt i en brakke i Iserlohn.   Mer

Kompetanse

 • Produktivitet

  "Medarbeideren må ha nøye kjennskap til sin andel av foretakets suksess" – Dornbracht øker produktiviteten på produksjonsstedet Iserlohn.   Mer
 • Teknologi

  Komplekse geometriske formen utstyres lekende lett med belegg – med den nye elektropletteringsprosessen har Dornbracht sikret seg et klart forsprang til konkurrentene.   Mer
 • Bærekraftighet

  Bærekraftig økonomisk drift oppstår hos Dornbracht gjennom hodenes kreative samspill – noe som går ut over det å overholde lovfestede forskrifter.   Mer
 • Kvalitet

  Internasjonale priser og topp-kunder med ekstremt høye krav dokumenterer den unike kvaliteten på Dornbracht-produktene.   Mer
 • Partnerskap

  Foretakets strategier og de gode forbindelsene viser at det ikke er en anonym forsamling som styrer historien hos Dornbracht.   Mer
 • Premium

  Dornbracht utforsker sin kulturelle identitet – og bidrar på denne måten til Premium-merkets læringsprosess.   Mer

Karriereportal

 • Karriereportal

  Spennende og krevende jobb- og utdannelsesmuligheter i et foretak som har som mål "å være annerledes og bedre enn andre".   Mer