Download

Back to overview

Transforming Water: Ambiance Tuning Technique fra Dornbracht.

Iserlohn/Milano Med Ambiance Tuning Technique presenterer armaturprodusenten Dornbracht på Salone del Mobile i Mailand (14.-19. april 2010) en ny teknologi som gjør det mulig å bruke vann for å skape enestående scenarier. Ambiance Tuning Technique redefinerer dusjing fullstendig som en symbiose av vannopplevelse, estetisk arkitektur, minimalistisk design, betjeningskomfort og innovativ reguleringsteknologi. Den nye teknologien ble utviklet under den konsepsjonelle ellesbetegnelsen "Transforming Water".

"Transforming Water markerer neste trinn på veien mot innfrielse av markedsmottoet til Dornbracht the Spirit of Water: fra
vannplassering til vannopplevelse", sier direktør Andreas Dornbracht. "Med Ambiance Tuning Technique kan man for
første gang kombinere ulike typer stråler i forhåndsprogrammerte koreografier av vanntemperatur og vannmengde i
scenarier som vil berike det individuelle baderitualet."
De tre scenariene Balancing, Energizing og De-Stressing virker på de tre menneskelige dimensjonene kropp, ånd og sjel.
Hvert av scenariene omgår dermed kraften og ånden i vannet så individuelt, via utløpsstedene JustRain, WaterSheet og
WaterBar, at alle brukere derved selv kan påvirke sin egen stemning. Scenariene blir regelmessig brukt til personlige
ritualer og gir dusjopplevelsen en ny kvalitet.
De sentrale komponentene i Ambiance Tuning Technique er eTool, eValve og eSwitch. Innbundet i åpen systemarkitektur
skaper de forutsetningene for å kunne berike og ytterligere intensivere opplevelsen av vann.
eTool: den perfekte forbindelsen mellom estetisk design og individuell betjeningskomfort
Gjennom den minimalistiske designen passer eTool ideelt inn i all badearkitektur av høy kvalitet og tilbyr samtidig høyeste
betjeningskomfort: Alle vesentlige funksjoner kan aktiveres umiddelbart med ett enkelt tastetrykk. Brukeren har to
muligheter for å oppleve vannet: På den ene siden gjennom den individuelle styringen av de enkelte utløpsstedene med
sine ulike strålearter. På den andre siden gjennom aktiveringen av de spesielle scenariene som Dornbracht har utviklet;
Balancing, Energizing og De-Stressing.
Utløpsstedene blir valgt ved hjelp av den individuelle styringen med de tilordnete tastene, og temperatur- og
mendereguleringen kan utføres bekvemt via en dreiebar bryteren. En lysaura rundt tastene gir brukeren en intuitiv
tilbakemelding om de aktuelle innstillingene. Som med tastene, angir en lysaura på dreiebryteren også hvilken innstilling
som er aktiv: rød-blå aura – temperaturstyring aktiv, hvit aura – mengdestyring aktiv.
De tre forhåndsprogrammerte scenariene blir aktivert med et to sekunder langt trykk på de ulike tastene: De tilsluttede
vannkoreografiene starter nå automatisk. I scenariene veksler temperatur- og mengdeinnstillingene i de ulike
utløpsstedene. Dette blir muliggjort ved hjelp av den elektroniske ventilen eValve som ligger direkte bak hvert utløpssted.
eSwitch er ansvarlig strømforsyningen og kommunikasjonen mellom eValve og betjeningspanelet eTool. Den integrerte
serviceporten i eSwitch muliggjør konfigurasjonen og diagnosen av systemet.
Ambiance Tuning Technique har tre forhåndsinnstilte scenarier. Disse er:
Balancing – vann blir til en kilde for spirituell kraft
Scenariet Balancing skaper utjevningen, Balance, og sørger for trygghet. Harmonisering av alle sanser. Den behagelige
aktiveringen og deaktiveringen av sildrende vannstråler virker på kroppen som myke strøk fra en hånd. Man føler seg
omfavnet av vannet, beskyttet, ønsker å hylle seg fullstendig inn i denne kappen som formidler trygghet uten å innsnevre.
Og vaklingen blir igjen til fasthet.
Energizing – vann som en energikilde
Scenariet Energizing gir ny energi, lader opp, yter kraft. Alle sanser blir vekket, stimulert, organismen blir hevet. En stadig
veksling mellom behagelig varmt regn og kalde skurer aktiverer blodkretsløpet og dets mikrosirkulasjon. Nesten uvegerlig
begynner man å vippe opp og ned i takt med pirrevekslingen, pruste mot kulden, for å igjen hengi seg til varmen i neste
øyeblikk.
De-Stressing – vann for rengjøring av ånden
Scenariet De-Stressing lar en slappe av, beroliger, bringer organismen ned, trykker bokstavelig talt på den personlige "Avknappen".
En langsom, målrettet oppvarming av vannet løsner stress ut av musklene, gjør dem løse igjen, og innleder på
den måten også den mentale løsrivelsen. Grad for grad avtar tankestormen og blir til en klar, rolig tankestrøm. Hode og
kropp er igjen ren og klar.
Utløpsstedene for Ambiance Tuning Technique stammer fra programmet til Balance Modules (JustRain, WaterSheet og
WaterBar), utvidet med en dusjslangegarnitur. De kan fritt kombineres innenfor systemarkitekturen, og muliggjør dermed
individuell planlegging og konfigurasjon av dusjbruken. Den modulære oppbyggingen av systemet (60 x 60-raster, kjent fra
Symetric) støtter også den høye graden av individualitet og garanterer samtidig et korrekt helhetsbilde. Innsatsen av den
pålitelige xGrid-montasjeskinnen sørger for en enkel og nøyaktig installasjon.
Ambiance Tuning Technique er leveringsklar fra september 2010.

Om Dornbracht
Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG med hovedsete i Iserlohn er en internasjonalt agerende produsent av
designarmaturer og -tilbehør av høyeste kvalitet for bad og kjøkken. Selskapet vinner regelmessig internasjonale priser for
designen av sine produkter, og har utover det utmerket seg med et vedvarende kulturengasjement siden 1996. Siden
2006 har publikasjonen "Dornbracht - the SPIRIT of WATER" blitt utgitt i en bad- og kjøkkenutgave, som dokumenterer
selvfølgeligheten av Dornbracht som en bedrift med kulturell relevans og henviser til spekteret til merket Dornbracht.
Publikasjonen, som er både et magasin og en katalog, sørger for forbindelsen mellom inspirasjon, dialog og innovasjon,
som kjennetegner tenkemåten og arbeidet hos Dornbracht.

Ytterligere informasjoner om Dornbracht og Dornbracht-produktene samt den digitale presseteksten finner du på Internett
under www.dornbracht.com, på tlf. +45 50 84 54 00, e-mail: info@dornbracht.no eller gjennom Dornbrachts pressekontor Anne Køster, OutCom, Svanemøllevej 17, 2100 København Ø, Danmark, tlf. + 45 33121900,
e-mail: amk@outcom.dk.

eTool forener et klart minimalistisk designspråk med en maksimal betjeningskomfort. En innovativ reguleringsteknologi gir
deg for første gang muligheten til å styre vanntilførselen til de forskjellige stedene i dusjområdet individuelt.
En lyskrans rundt dreieknappen gir deg en mulighet for en intuitiv temperatur- og volumstyring av tilførselsstedene.
Lyskransen rundt tastene på betjeningspanelet til eTool, viser deg de forskjellige innstillingene. En grønn lyskrans viser at
tasten for det tilførselsstedet som hører til, er i drift.