Download

Back to overview

Performing Shower by Dornbracht: Det nye mangfoldet for dusjområdet.

Iserlohn/Milano På Salone del Mobile i Milano (14.-19. april 2010) presenterer Dornbracht sine produktnyheter for dusjområdet for første gang samlet under en ny programmatikk: Performing Shower. Performing Shower står for
vannkompetansen til Dornbracht i dusjen og utmerker seg særlig med de ulike vannleveringsformene. Det
gjenspeiles også i nyhetene, som i tillegg til utvidelser for programmet Balance Modules også teller en helt ny
generasjon av store dusjhoder.

"Med programmatikken Performing Shower og betoningen på de ulike vannformene for en individuell og stadig ny
dusjopplevelse, understreker vi nok en gang vårt selskaps påstand the Spirit of Water. Vann i form av regn, vann
som en klar, kraftfull strøm, vann som storflatet, kraftig pulserende eller myk og lufttilsatt stråle – møtet med
elementet vann kan neppe bli mer forskjellig", sier direktør Andreas Dornbracht.
Den nye generasjonen av store dusjhoder
Hos den nye generasjonen av store dusjhoder er det naturlig regn som står i forgrunnen. Som i naturen faller
vannet ned kun ved hjelp av tyngdekraften, altså trykkløst. Det at denne teknikken er tatt tilbake støtter et nytt
form- og størrelsesmangfold. Totalt finnes det i fremtiden fire ulike store dusjhoder, deriblant også for første gang
rettvinklete varianter. De runde, store dusjhodene fikk større diameter (hittil enhetlig 200 mm). De er nå valgfritt
tilgjengelige med en diameter på 220 mm og 300 mm. Helt nytt i programmet: de rettvinklete, store dusjhodene i
størrelsen 320 x 240 mm. Dessuten ble designen ytterligere redusert i hele den nye generasjonen av store
dusjhoder. Dermed inngår dyseområdet nå i en plan med de store dusjhodene når det gjelder optikk, og samtidig
lettes rengjøring og pleie. Alle varianter av de store dusjhodene har det pålitelige antikalksystemet og kan
kombineres med de nye vegg- og takbindingene og den frittstående stangdusjen. De nye, store dusjhodene og
hånddusjene er tilgjengelige i alle kurante Dornbracht overflater – champagne, krom, gull, platina, matt platina,
matt svart og matt hvit.
Hånddusjer med tre innstillinger
Den nye generasjonen av hånddusjer som i 2008 markerte starten på Performing Shower-programmatikken med
sin stråle med tre innstillinger, tilbyr den optimale komplettering av de store dusjhodene. Dusjene muliggjør valget
mellom en vanlig stråle med stor flate, en myk stråle (en svært myk stråle beriket med luft som perler av huden) og
en kraftig, pulserende massasjestråle. Alle nye hånddusjer har det pålitelige antikalksystemet.
De nye Balance Modules – JustRain, WaterBar og WaterSheet
Ved siden av ulike produktkompletteringer, presenterer Dornbracht med Balance Modules også tre
produktnyheter: Nye JustRain for veggmontering etterkommer kundeønsket om en vegghengt løsning. Likeledes
ble projeksjonen til nye WaterSheet økt fra 120 mm til 150 mm etter tilbakemeldinger fra markedet. Samtidig ble
det integrert en plastinnsats som muliggjør en optimal vannføring og reduserer "tilbaketrekkingen" av vannet ved
utløpet. Det er også lettere å fjerne kalkavleiringer. Helt ny er WaterBar med en 240 x 60 mm ekstra bred
kroppsdusj, som er spesielt tiltenkt for øvre og nedre ryggområde. WaterSheet og WaterBar kan leveres i overflate
krom og matt platina.
De nye Balance Modules-produktene og de store dusjhodene er leveringsklare fra september 2010.

Om Dornbracht
Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG med hovedsete i Iserlohn er en internasjonalt agerende produsent av
designarmaturer og -tilbehør av høyeste kvalitet for bad og kjøkken. Selskapet vinner regelmessig internasjonale priser for designen av sine produkter, og har utover det utmerket seg med et vedvarende kulturengasjement siden 1996. Siden 2006 har publikasjonen "Dornbracht - the SPIRIT of WATER" blitt utgitt i en bad- og kjøkkenutgave, som dokumenterer selvfølgeligheten av Dornbracht som en bedrift med kulturell relevans og henviser til spekteret til merket Dornbracht. Publikasjonen, som er både et magasin og en katalog, sørger for forbindelsen mellom inspirasjon, dialog og innovasjon, som kjennetegner tenkemåten og arbeidet hos Dornbracht.

Ytterligere informasjoner om Dornbracht og Dornbracht-produktene samt den digitale presseteksten finner du på Internett under www.dornbracht.com, på tlf. +45 50 84 54 00, e-mail: info@dornbracht.no eller gjennom
Dornbrachts pressekontor Anne Køster, OutCom, Svanemøllevej 17, 2100 København Ø, Danmark, tlf. + 45
33121900, e-mail: amk@outcom.dk.  

JustRain fra Balance Modules er nå også tilgjengelig som vegghengt variant.
De nye, runde, store dusjhodene blir tilbudt i to ulike diametre: 220 mm og 300 mm.
Den nye generasjonen av store dusjhoder lar vannet falle ned som regn i naturen. Designen ble ytterligere redusert og
dysefeltet deler nå plan med dusjhodet.
Projeksjonen til WaterSheet fra Balance Modules ble økt til 150 mm.
WaterPoints kan som ytterligere utløpssteder i dusjområdet fritt kombineres med alle produkter.