Download

Back to overview

ATT - Ambiance Tuning Technique gir en ny definisjon av dusjing i premiumsegmentet I kjølvannet av sin suksess innen design utvikler Dornbracht nå sin teknologiske lederposisjon på området installasjon av elektronikk i badeværelser og spa.

Iserlohn Designarmaturer og tilbehør av særdeles høy kvalitet for kjøkken og bad er tilnærmet synonymt med ett enkelt navn i bransjen: Dornbracht. Spektakulær produktdesign som for eksempel seriene Deque, Supernova eller Symetrics ligger langt foran sin tid. Dette dokumenteres også av det innovative lederskapet som Dornbracht står for ved utvikling og iscenesettelse av dusjmiljøer: Med ATT Ambiance Tuning Technique foretar denne premiumprodusenten en sammensmelting av installasjonsteknologi, elektronikk og atmosfære til en bred tilnærming med en koreografi på vann og dusjing som skaper en verden av opplevelser – kombinert med et enestående nivå på praktisk brukbarhet og teknisk gjennomførbarhet.

ATT er et konsept med en perfekt utformede dusjopplevelser, og det gir våre selgende markedspartnere en lovende innfallsvinkel til å hente ut potensialet som ligger i en kjøpekraftig gruppe som søker slike opplevelser, og i gruppen av arkitekter og planleggere av hoteller, spa og high end boligprosjekter: Som et desentralisert modulsystem åpner Dornbrachts innovasjon opp for bevissthet om dusjing - fra installasjon og individuell konfigurasjon av systemet, til komfortabel bruk med de tre koreografiene Balancing, Energizing og De-Stressing - som setter standarder for fremtiden i fronten av det sofistikerte premiumsegmentet.

Dornbracht oppnådde denne evolusjonen ved spesielt å implementere to avgjørende aspekter på en konsekvent måte. For det første, ved å begrense antall installasjonskomponenter (armatur-delene) til kun tre elementer:

- eTool, som en brukervennlig regulering som forener individuell betjening og estetisk design,
- eValves som intelligente, elektronisk styrte ventiler for en komfortabelt temperert vannstrøm, som kan
reguleres i forhold til mengde og trykk, og
- eSwitch som en sentral bryterenhet og styring, som også bruke til å konfigurere nettverket.

De andre aspektene er

- kraftig reduksjon av kompleksiteten knyttet til sammenkobling av vannbærende og
elektroniske installasjonskomponenter, samt
- den intuitive veiviserkonfigurasjonen av Ambiance Tuning Technique med visuell software
eAssist, eksempelvis med installasjon av dusjscenariene Balancing, Energizing og De-Stressing.

Teknologien
Konseptet bak ATT Ambiance Tuning Technique er basert på premisset at "dusjing med alle sanser" er meget individuelt – og derfor ikke kan dekkes gjennom vanlige dusjløsninger. Dette gjelder for utformingen av selve dusjen (f.eks. design av dusjhoder, kropsdusjer eller vanfall) og for vannscenariene, spesielt i forhold til temperatur og strømning.

For å tilfredsstille disse kravene har Dornbracht utviklet en egen ventil, eValve. Den er utstyrt med Ethernet-klargjort elektronikk og denne kompakte enheten består av en hurtig blanding av varmt og kaldt vann, slik at den ønskede temperaturen kan oppnås innen få sekunder.
Det er nesten ingen grenser for hvor mange av disse ventilene som kan plasseres fritt i dusjen til vegg- og takutløp (f.eks. Balance-moduler) med tilkobling til den sentrale eSwitch-enheten. I praksis begrenses antall utløp av tilgjengelig vanntrykk og vannmengde. Kontroll av overforbruk ved samtidig bruk av utløp i forhold til tilgjengelig vanntilførsel, utføres automatisk i den software-støttede konfigurasjonen.

Ventilene reguleres automatisk, når det velges scenarier på eTool-kontrollpanelet, som også er tilsluttet eSwitch. Gjennom konfigurasjonen bestemmes det, hvilke ventiler som hører til hvilke knapper under normal brug. Drejeknappen brukes som vanlig til regulering av flowhastighet og temperatur. Det sikrer, at også nye brukere på hoteller eller i wellnessmiljøer intuitivt kan få glede av den velværegivende dusjopplevelsen man får med den nye teknologien fra Dornbracht.

I betjeningsfasen støtter softwaren fra Dornbracht bl.a. økonomisk effektiv lagring av varmt vann på hoteller og kursteder. Utover dette gir systemet beskjed om forestående service eller igangsetter automatisk rensing – hvis det f.eks. er integrert i styringsteknikken i en hotellbygning – dette for å beskytte mot stagnasjon om dusjen står ubrukt over lengre tid.

Formgitt ned til minste detalj
Ambiance Tuning Technique (ATT) er absolutt spektakulær. Men den fritar ikke installatøren fra å oppfylle de grunnleggende kravene Dornbracht har til kvalitet, som gjelder for alle drikkevannsinstallasjoner. Dornbracht har tatt det nedenstående i betraktning under utformingen av mange detaljer:
eValve er installert som sløyfe og derfor reduseres volumet i systemet til et minimum. Dette hindrer legionella-vekst fordi det ikke finnes stillestående vann.
Hele spenningstilførselen til ATT kommer fra en sikker 12-Volt ekstra lav-volt-installasjon som derfor også kan brukes i våte områder.
Materialene som er i direkte kontakt med vann er laget av en spesielle kobber/sink-legering. Tilførsel av bly til drikkevannet kan ikke registreres med dagens målemetoder for disse produktene.
Utformingen av enhetene og enhetenes installasjonsmål er basert på xGrid-,monteringssystemet, slik at montering og tilpasset plassering forenkles.
Til tross for miniatyrisering av de elektronisk styrte ventilene i eValve foreligger det ikke risiko for forkalking ved bruk av normale vannkvaliteter (6 til 7° dH).

Om Dornbracht
Dornbracht med hovedkontor i Iserlohn i Tyskland, og nordisk kontor i København, er en internasjonalt aktiv produsent av designarmaturer og tilbehør av særdeles høy kvalitet for bad og kjøkken. Høyt kvalifiserte ansatte og de mest moderne produksjonsteknologiene garanterer aller høyeste produksjonskvalitet. Dornbracht arbeider kontinuerlig for å utvikle områdene teknologi og produksjon, med en målsetting om å være ledende innovatører i bransjen. Dornbracht mottar regelmessig internasjonale designpriser for designen på produktene sine, og har siden 1996 dessuten utmerket seg på grunn av sitt solide kulturelle engasjement. Siden 2006 er publikasjonen ”Dornbracht – the SPIRIT of WATER” blitt utgitt i en bad- og kjøkkenutgave, og denne viser hvordan bedriften Dornbracht innlemmer kulturell relevans som en selvfølgelig del av konseptet og uttrykker Dornbrachts merkespektrum. Publikasjonen, som kan betegnes som både et magasin og en varekatalog, dokumenterer inspirasjonen, dialogen og nytenkningen som betegner arbeidet og filosofien hos Dornbracht.

Mer informasjon om Dornbracht, Dornbrachts produkter og digital pressetekst får du via Dornbrachts Press Office:
House of Communication A/S, Tollbugata 13, 0152 Oslo, Annette Spanggaard, annette@houseofcommunication.com, eller Stine Myrvang, stine@houseofcommunication.com.

eTool kombinerer et klart, minimalistisk designspråk med meget komfortabel betjening. Nyskapende kontrollteknologi gjør det mulig med individuelle kontroll av forskjellige utløp i dusjområdet, for aller første gang.

Photos: Thomas Popinger
Copyright: Dornbracht
Sofistikerte dusjløsninger tilpasses individuelt, på et hotell, en spa eller i et privat bad – Ambiance Tuning Technique fra Dornbracht er først på markedet med tilbud om praktisk implementering av dette, med hele spekteret av konfigurasjonsmuligheter.

Photos: Dornbracht
Copyright: Dornbracht
eSwitch brukes til å regulere eValves via betjeningsenheten eTool – en tydelig struktur som kobles sammen med noen få trinn etter Plug 'n Play-prinsippet.

Photos: Dornbracht
Copyright: Dornbracht
Ekstrem miniatyrisering kjennetegner eValves, som ble utviklet intern hos Dornbracht og som nå også kan brukes til for eksempel digital begrensning av min./maks. strømningsmengde.

Photos: Dornbracht
Copyright: Dornbracht