Download

Back to overview

Dornbracht-produktstudie: Elektronisk armatur for kjøkkenet

Iserlohn/Frankfurt a.M Våren 2011 presenterer Dornbracht en produktstudie av en elektronisk armatur som er utviklet for våtområdet på kjøkkenet. Den sentrale komponenten til prototypen er et elektronisk betjeningspanel, som er utviklet på basis av Dornbracht eTool for dusjer. Styringselementet, som intuitivt er lett å forstå, gjør det mulig å regulere armaturer, ventiler og såpedispensere sentralt elektronisk, samt å aktivere programmer. I tillegg kan vannet aktiveres og stoppes med en fotsensor.

Det overordnede engasjementet med temaene arkitektur, produktdesign, teknikk, vann og spesielt mennesker, har hos Dornbracht i de seneste to tiårene vært preget av badeområdet. Ut fra dette er det oppstått innovasjoner som har gitt bedriften en foregangsrolle i bransjen. Den elektronisk styrte RainSky E regnmodulen og Ambiance Tuning Technique med det elektroniske eTool betjeningspanelet for dusjer som ble presentert sist vår, fremstår som fremragende eksempler. Som en symbiose mellom vannopplevelse, estetisk arkitektur, minimalistisk design, betjeningskomfort og innovativ reguleringsteknikk, har Ambiance Tuning Technique definert det å ta en dusj på en helt ny måte.

Ved alle vurderinger setter Dornbracht menneskene og aktivitetene deres i sentrum.

For å overføre de positive erfaringene og de tekniske innovasjonene fra badet til kjøkkenet har Dornbracht sammen med sin partner Sieger Design gjennomført en analyse av de prosessene og aktivitetene som man finner i området til våtområdene. Ved dette har spørsmålet om merverdien av elektronisk styrte armaturer i kjøkkenet stått i sentrum. Hvordan kan standardiserte arbeidsprosesser bli støttet, slik at det blir tid til kreativitet ved tilberedning og anretning av måltider samtidig som gjestene underholdes?

Produktstudien tilbyr helautomatiske programmer for våtområdene.

Resultatet er en produktstudie, som i tillegg til vannvolum og –temperatur også styrer ventiler og såpedispenseren sentralt og elektronisk via et betjeningselement som intuitivt er lett å forstå. Utover dette tilbyr systemet en mulighet til å kalle opp programmer som fyller kummene ved et tastetrykk, for eksempel for vasking av salater eller for rengjøring. Slik blir den respektive vannmengden, temperaturen og mengde oppvaskmiddel dosert helautomatisk. En lysring rundt tastene indikerer for brukeren på en intuitiv måte, de innstillingene som til enhver tid er aktuelle.

Vannet kan i tillegg til betjeningspanelet også bli slått på og av ved hjelp av en fotsensor. En fotocelle for dette blir montert på sokkellisten til underskapet og blir belyst med en nedadgående lyskjegle mot gulvet. Dette gjør det mulig å aktivere og stoppe vannstrømmen uten berøring. Ideene kommer fra det profesjonelle kjøkkenet, og er overført til det private kjøkkenet av Dornbracht.

Ytterligere informasjoner, en video som forklarer prinsippene og virkemåten for pilotstudien, samt en feedback-funksjon finner du på Internettsidene www.dornbracht.com.
Ytterligere informasjon om Dornbracht og Dornbracht-produktene finner du på Internett under www.dornbracht.com, eller ved å kontakte Dornbrachts pressekontor: House of Commmunication, Tollugaten 13, 0152 Oslo, Norge. Cecilie Feen , e-mail: feen@houseofcommunication.com, tel: +47 22 33 15 00.

Vann på/av TURN WATER ON/OFF
Vann på, vann av: Det elektroniske betjeningspanelet regulerer vannutløpet med et tastetrykk. Auraen av lys viser når vannet strømmer.