Download

Back to overview

Transforming Water: Ambiance Tuning Technique fra Dornbracht

Iserlohn Ren revolusjon: Med Ambiance Tuning Technique presenterer armaturprodusenten Dornbracht en enestående teknologisk innovasjon, som modellerer vannet til kilde for egen velvære. Som en symbiose mellom vannopplevelse, estetisk arkitektur, minimalistisk design, betjeningskomfort og innovativ reguleringsteknikk, definerer Ambiance Tuning Technique det å ta en dusj på en helt ny måte.

Ambiance Tuning Technique bruker vannet til å påvirke sinnsstemningen til brukeren på en følsom måte. Denne nye opplevelsen i våtområdet er gjort mulig ved en ny og banebrytende teknologi. En molulær systemarkitektur som består av vannutløpene JustRain, Watersheet og Waterbar, og systemkomponentene eTool, eValve und eSwitch gjør det mulig å gjengi enestående koreografier med vann. Ved den sentrale plasseringen av den innovative reguleringsenheten eValve bak de enkelte vannutløpene, kan vannmengden og –temperaturen reguleres individuelt og samtidig ved hvert utløp for første gang. Komponentenet il Ambiance Tuning Technique overtar nå helautomatisk mengde- og temperaturreguleringen samt sekvensieringen av de forskjellige typene vannstråler. Ett trykk starter de ca. femminutters forprogrammerte koreografiene og erstatter mer enn 100 presise og manuelle innstillinger av vanntemperatur og –mengde. Slik kan du ofre all din oppmerksomhet mot vannopplevelsen, og rengjøringen av kroppen utvikles til et ritual for sjel og sinn.

De spesielt utviklede dusjkoreografiene Balancing, Energizing og De-Stressing er utformet for å virke på de tre menneskelige dimensjonene kropp, sjel og sinn.

Balancing – Vannet blir til kilde for kraft til sjelen
Koreografien Balancing skaper likevekten, balansen og skaper trygghet. Den velgjørende opp- og nedbølgende bevegelsene til vannstrålen virker som en myk omfavnelse på kroppen, som å bli strøken av en hånd. Kropp og sjel er i harmoni.

Energizing – Vann som energiskaper
Energizing gir ny energi, avlaster, gir kraft. Alle sanser blir vekket, stimulert, organismen blir startet opp. En konstant veksling mellom velgjørende varmt vann og kalde sprøyt aktiverer kretsløpet og mikrosirkulasjonen i det.

De-Stressing – Vann til rensing av sjelen
Vannsekvensene til De-Stressing slapper av, beroliger, reduserer aktiviteten til organismen, trykker bokstavelig talt på din personlige ”av-knapp”. En langsom, målrettet oppvarming av vannet løser opp stress i musklene, gjør dem avslappet igjen, og leder også til en mental avspenning.

En oversikt over komponentene:

eTool: Ved sin minimalistiske design føyer eTool seg ideelt inn i enhver høyverdig badearkitektur og tilbyr samtidig topp betjeningskomfort. Alle vesentlige funksjoner lar seg intuitivt aktivere ved ett trykk på de respektive tastene eller ved hjelp av dreieknappen. Under den individuelle styringen blir utløpene valgt med den tilordnede tasten. Temperatur- og mengdereguleringen gjøres bekvemt med dreieknappen. Ambiance Tuning Technique styrer ønsket temperatur og vannmengde uten tidsforsinkelse. En aura av lys rundt tastene og dreieknappen gir brukeren tilbakemelding om de aktuelle innstillingene.

eValve: Den elektroniske ventilen eValve, som ligger rett bak hvert utløp, gjør det mulig å skifte temperatur- og mengdeinnstillingene under koreografiene.

eSwitch: eSwittch er ansvarlig for strømforsyningen og kommunikasjonen mellom eValve og betjeningspanelet eTool. Den integrerte serviceporten i eSwitch gjør det mulig å utføre konfigurasjon og diagnose av systemet via datamaskin.

Utløp: Utløpene til Ambiance Tuning Technique skriver seg fra programmene til Balance Modules (JustRain, WaterSheet og WaterBar), med et hånddusjsett i tillegg. De kan kombineres fritt innenfor systemarkitekturen og gjør det på denne måten mulig å utføre en personlig planlegging og konfigurasjon av dusjbruken. Også den modulære oppbygningen til systemet (60 x 60-raster, kjent fra Symetrics) støtter den høye graden av individualitet og garanterer samtidig et stemningsfullt totalbilde. Bruk av den vel utprøvde xGrid monteringsskinnen sørger for en enkel og presis installasjon.

Opplev evolusjonen innenfor det å ta en dusj på www.dornbracht.com/transforming-water/

Den tilsvarende Dornbracht Microsite overfører i filmsekvenser opplevelsen av koreografiene Balancing, Energizing og De-Stressing, og gir deg ytterligere informasjoner. I tillegg tilbyr Internettsidene inspirasjon for din individuelle dusj-spa, samt en liste over autoriserte forhandlere.

Ambiance Tuning Technique er leveringsklar fra 1. kvartal 2011. Produktdesignet kommer fra Sieger Design.

Om Dornbracht
Bedriften Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG med hovedkontor i Iserlohn i Tyskland er en internasjonalt aktiv produsent av designarmaturer og tilbehør av særdeles høy kvalitet for bad og kjøkken. Regelmessig mottar bedriften internasjonale designpriser for designen på produktene sine, og har siden 1996 dessuten utmerket seg på grunn av sitt solide kulturelle engasjement. Siden 2006 er publikasjonen ”Dornbracht – the SPIRIT of WATER” blitt utgitt i en bad- og kjøkkenutgave, som viser hvordan bedriften Dornbracht innlemmer kulturell relevans som en selvfølgelig del av konseptet og som henviser til Dornbrachts merkespektrum. Publikasjonen, som kan betegnes som både et magasin og en varekatalog, skaper en forbindelse mellom inspirasjon, dialog og nytenkning, som betegner arbeidet og filosofien hos Dornbracht.

Ytterligere informasjon om Dornbracht og Dornbracht-produktene samt den digitale presseteksten finner du på Internett under www.dornbracht.com, eller får du ved å kontakte Dornbrachts pressekontor: Meiré und Meiré, Stephanie Eckerskorn / Aline Wenderoth, Lichtstr. 26-28, D-50825 Köln, tlf.: +49 (0)221 57770 -416 / -402, e-post: s.eckerskorn@meireundmeire.de / a.wenderoth@meireundmeire.de. Din kontakt hos Dornbracht: Anke Siebold / Bettina Arzt / Nadine Piepenstock, Köbbingser Mühle 6, 58640 Iserlohn, T. +49(0)2371 433-2118 / -2130 / -2119, E-post: asiebold@dornbracht.de / barzt@dornbracht.de / npiepenstock@dornbracht.de.

På grunn av sin modulære systemarkirtektur, gir Ambiance Tuning Technique muligheter for å vise forskjellige vannkoreografier. Kraften i vannet blir brukt som følsomme virkemidler for stemningen til brukeren.

Produktdesign: Sieger Design
Foto: Thomas Popinger
Opphavsrett: Dornbracht
Tre forprogrammerte dusjkoreografier gir brukeren en helt ny vannopplevelse: Balancing, Energizing og De-Stressing går inn på de tre menneskelige dimensjonene, kropp, sjel og sinn.

Produktdesign: Sieger Design
Foto: Thomas Popinger
Opphavsrett: Dornbracht
ATT-systemarkitekturen tillater en personlig planlegging og konfigurasjon av dusjbruken med moduler som kan kombineres fritt.

Produktdesign: Sieger Design
Foto: Thomas Popinger
Opphavsrett: Dornbracht
Med Ambiance Tuning Technique skaffer Dornbracht deg en helt ny dusjopplevelse. En symbiose mellom vannopplevelse, estetisk arkitektur, minimalistisk design, betjeningskomfort og innovativ reguleringsteknikk, som definerer det å ta en dusj på en helt ny måte.

Produktdesign: Sieger Design
Foto: Thomas Popinger
Opphavsrett: Dornbracht
Betjeningspanelet til Ambiance Tuning Technique kann betjenes på en intuitiv måte. Ved å trykke én gang på tastene eller med dreieknappen kan alle former for bruk aktiveres på en enkel måte. Auraene av lys rundt tastene og dreiegrepet gir brukere en følelsesmessig tilbakemelding om den aktuelle vanntemperaturen og -mengden.

Produktdesign: Sieger Design
Foto: Thomas Popinger
Opphavsrett: Dornbracht