Download

Back to overview

"Culturing Life" – Dornbracht dyrker baderommet og kjøkkenet

Det viktigste i korte trekk:

Nyheten: Nytt brand promise "Culturing Life”"
Visjonen: Dyrkelse av individuelle behov på baderommet og kjøkkenet
Fokus: Teknologiske fremskritt og helsebringende
Målet: Produkt- og systemløsninger for bedre livskvalitetIserlohnDornbracht ruster seg til fremtiden og presenterer på fagmessen ISH sitt nye brandstatement "Culturing Life" som er en naturlig forlengelse av "the Spirit of Water". På denne måten utvider Dornbracht sitt fundament som bygger på design- og vannkompetanse, med to ytterligere kjernekvaliteter: teknologisk fremskritt til etablering av nettverk og komfort samt forebyggelse med hensyn til helse og velbefinnende.

Verden har forandret seg. Det er ikke bare den enorme digitale forandringen som spiller en rolle men også megatrenden Healthness påvirker våre liv. Helse og velbefinnende er for lengst blitt det viktigste element i et meningsfylt liv. Optimering av den fysiske og mentale vitalitet går ut fra et grunnleggende ønske om å gjøre livet så enkelt, attraktivt, behagelig, sunt og likevel så rikt på gleder og fornøyelser som mulig.

I den forbindelse er det fremfor alt den digitale forandring som preger helsesituasjonen fremover. Komplekse teknologier gjør ikke bare livene våre enklere men også mer individuelle. På nesten alle områder av livet åpner det seg dermed nye muligheter og sjanser. Intelligente prosesser avlaster og fører til større livsenergi og kvalitetstid. Mennesket med sin personlige streben etter velbefinnende kommer inn i sentrum.

Dornbracht bidrar til denne kulturelle forvandlingsprosessen: »Innenfor rammene av Dornbracht Culture Projects har vi lært mye om de individuelle ritualer og behov på baderommet og i kjøkkenet," sier direktør Andreas Dornbracht. "I den forbindelse har vi iakttatt etterspørselen etter innovative produkter og intelligente løsninger."

I flere år har Dornbracht beskjeftiget seg med boligens sentrale rom - baderommet og kjøkkenet, og etter å ha forsket i de handlinger som blir gjort der, vender Dornbracht hele tiden tilbake til nye spørsmål: Hvordan kan prosesser forenkles? Hva kan hjelpe oss til å få større livskvalitet og mer tid til å leve? Hvordan skal produkter og systemer på baderommet og i kjøkkenet være innrettet for å kunne støtte våre liv optimalt?

I søket etter svar på disse spørsmål er Dornbracht allerede nå i gang med å utvikle systemløsninger til morgendagens utfordringer. Produkt- og programnyheter som Smart Water, Sensory Sky og Performing Water Additions, som presenteres for første gang på ISH, reflekterer forståelsen av det nye merket. De viser hvordan de overveldende mange nye teknologiske muligheter kan overføres til baderom (og kjøkken). Større komfort, bedre utnyttelse, større individualitet. »Merket Dornbracht skal gi inspirasjon, men også orientering," sammenfatter Andreas Dornbracht.

Nettopp denne holdningen uttrykker Dornbracht med det nye brandstatement. "Culturing Life" forbinder dyrkelsen av individuelle behov med kvalifiseringen av tiden. Målet er å berike livet med individuelle produkt- og systemløsninger, å aktivere og styrke livsenergien. Det handler om kvalitet i alminnelighet og livskvalitet i særdeleshet. På den måten former – dyrker – Dornbracht alltid livet på en ny måte.

"Culturing Life" presenteres på ISH 2013.

Om Dornbracht
Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG med hovedkvarter i Iserlohn er en internasjonalt aktiv, familieeid produsent av design-armaturer og -tilbehør av høy kvalitet til bad og kjøkken. Høyt kvalifiserte medarbeidere og de mest moderne produksjonsteknologier garanterer for produktkvalitet på høyeste nivå. Med merkekravet "Culturing Life" utvider virksomheten sitt solide fundament som bygger på design- og vannkompetanse: teknologiske fremskritt til etablering av nettverk og komfort samt forebyggelse med hensyn til sunnhet og velbefinnende preger i utpreget grad branntilpasningen og produktutviklingen for fremtiden. På den måte former – dyrker – Dornbracht alltid livet på en ny måte. Det mangeårige kulturengasjement innenfor rammene av Culture Projects gir dessuten alltid Dornbracht nye impulser og fremdriver innovasjonen og teknologien i boligens baderom og kjøkken. Dornbracht er en del av Dornbracht Group, som sammen med Alape forener to førsteklasses leverandører til bad og kjøkken.

Mer om Dornbracht på internett:
dornbracht.com - live.dornbracht.com - facebook.de/dornbracht - twitter.com/dornbracht - youtube.com/dornbracht

For ytterligere informasjon vennligst kontakt Dornbracht Press Office Norge:

House of Communication AS, Account Manager Annette Hoff, tlf. +47 97 14 78 22 samt e-post; hoff@houseofcommunication.com