Download

Back to overview

We are one, but not the same: Dornbracht Group forener Premium-kompetansen til Dornbracht og Alape

Iserlohn Med Dornbracht og Alape føres to premium-tilbydere for bad og kjøkken sammen i Dornbracht Group. To kompetanseområder føres sammen til en bred merkeportefølje. Statement " Premium Solutions for Interior Architecture" er samtidig både ambisjon og inspirasjon for foretaksgruppen.

Fundamentet for Dornbracht Group ble lagt allerede i 2001 da Dornbracht kjøpte opp Alape. Nå har aksjeeierne av de to merkene besluttet å styrke og fremme nærværet av Dornbracht Group og i større grad gjøre gruppen synlig for kunder og forhandlere.

Dornbracht Group samkjører ikke bare intern spisskompetanse og erfaring, men utvidere sitt kompetanseområde på lang sikt med helhetlige produkter og systemløsninger i samsvar med gjeldende group claims: "Premium Solutions for Interior Architecture". Dette er visjonære ambisjoner som markerer foretaksgruppens kvalitet og innovasjonskraft.
I tillegg forenkles organisasjonsstrukturene, og det skapes effektive synergier, for eksempel ved at den internasjonale markedsføringen styres sentralt.

I tillegg til dette utgjør bærekraftige utviklingsprosesser, integrering i internasjonale nettverk, stilistisk kompatibilitet og en fremtidsrettet industriell manufaktur kjernen i Dornbracht Group. Sponsing av sosiale og kulturelle prosjekter er en integrert del av gruppens identitet.

Oversikt over Dornbracht Group:

Dornbracht
Dornbracht er en internasjonalt aktiv, familiebasert produsent av design-blandebatterier og -tilbehør av høy kvalitet til bad og kjøkken. Merkets visjon, Culturing Life, tar opp mange års engasjement omkring disse livsområdene, samt utforskning av handlinger som stadig gjentar seg og forskning på nye teknologier som hele tiden fører til at det oppstår nye spørsmålsstillinger, ideer og produkter. Dermed designer - kultivererer - Dornbracht livet på nytt, om og om igjen.
dornbracht.com

Alape
I egenskap av å være produsent for individuelle vaskeløsninger til private og offentlige rom preger og perfeksjonerer Alape den emosjonelle purismens filosofi: Redusert design, unik estetikk og varierte kombinasjonsmuligheter gjør at enhver vaskeplass gir inntrykk av å være unik og ha en helt spesell personlighet. Den høye kvaliteten og presisjonen i det utførte arbeidet på alle vaskekummer og servanter av glasert stål, i kombinasjon med ytterligere kvalitetsmaterialer, understreker merkets evne til å være ledende i markedet.
alape.com


Mer om Dornbracht Group på Internett:
dornbrachtgroup.com


For mer informasjon vennligst kontakt det norske Press Office:

House of Communication, Account Manager Annette Hoff tlf.:+47 22 33 15 00 eller via e-post: hoff@houseofcommunication.com