Download

Back to overview

Det viktigste i korte trekk:

Tema: Nytt magasin "Dornbracht Bathroom"
Nyheten: avløser"Dornbracht the SPIRIT of WATER"
Innhold: Inspirasjon for bad og spa

Nytt Dornbracht-magasin for bad og spa: "Dornbracht Bathroom"Oslo I forbindelse med introduksjonen av sitt brand statement "Culturing Life", presenterer Dornbracht sitt nye magasin "Dornbracht Bathroom". Etter "the Spirit of Water", som formulerte fascinasjonen for elementet vann, er det nye magasinet på 220 sider inspirerende med emosjonelle bilder i stort format og en visning i mange fasetter av miljøet bad og spa. 

Mens "the Spirit of Water" var spesielt viet lidenskapen for vann og de ulike former vann kan tilføres på, manifesteres i "Dornbracht Bathroom" den helhetlige holdningen som preger det nye brand statement "Culturing Life": Teknologi og bevissthet om helse bringes i samklang med hverandre. Livskvaliteten økes gjennom smarte anvendelser av vann. 

Merkets brand statement står for en visjon om å forenkle og intensivere livet gjennom individualiserte produkt- og systemløsninger. Med denne visjonære ambisjonen la Dornbracht allerede i 2013 grunnsteinen for å utvide sin portefølje konsekvent med spesielt tilpassede anvendelser som for eksempel Foot Bath. 

"'Culturing Life' er en fremtidsrettet driver for en ny forståelse av badeværelse- og spa-kultur," forklarer administrerende direktør Andreas Dornbracht. "Magasinet markerer som en inspirasjons- og orienteringskile et nytt og viktig skritt mot å oppleve 'Culturing Life' ennå mer intensivt." 

Selve oppbyggingen av magasinet viser en intensiv refleksjon over behovene på badeværelset. I sentrum står en oversikt over alle designserier fra Dornbracht samt merkets kompetanseområder: Transforming Water, Performing Water og Smart Water. De kunstnerisk/kulturelle ambisjonene avspeiles i dokumentasjonen over Culture-Prosjects. Kulturprogrammet som Dornbracht har tatt initiativ til i samarbeid med kunstnere, designere eller filosofer, gir løpende anledninger til nye drøftelser, ideer og inspirasjoner, som inngår i utviklingen av produktkonsepter. For eksempel hadde observasjonen av forskjellige rengjørings- og hygiene- ritualer en avgjørende innflytelse på utviklingen av ritualarkitekturen. 

Hvert kapittel innledes med spørsmål som skal stimulere leseren til å reflektere over sine egne ønsker: Hvordan påvirker vann hvordan vi føler oss? Hva skjer dersom rom defineres og konstrueres ved hjelp av ritualer? Hvordan må de ulike sonene i badeværelset være utstyrt for at de skal tilfredsstille mine personlige behov? 

Et mulig svar på dette gir "My bathroom". Det formulerer kjernen i en ny, individuell baderomsarkitektur ved hjelp av så kalt "Sampling", et modulbasert konsept som inkluderer en design- og serieovergripende kombinasjon av anvendelser, utløpspunkter og styringer. Som den første produsent kan Dornbracht tilby "Sampling" til bad og spa, og guider med sin "online-produktassistent", et nytt service verktøy for dem som planlegger badeværelser, som ligger ute på dornbracht-professional.com, gjennom Dornbrachts produktportefølje og gjør det enkelt å konfigurere anvendelser for servanter, dusj og badekar, alt etter hva kunden ønsker.
Med "Dornbracht Bathroom" kan man oppleve Dornbrachts merkeverden på et imponerende vis, og er dermed en viktig bestanddel av den nye orienteringen - helt i tråd med brandets statement: "Culturing Life". Magasinet er tilgjengelig fra nå og det kan bestilles eller lastes ned på www.dornbracht.com/Service/Brochures.aspx.