Download

Back to overview

Dornbracht magasin om kjøkkenet som et rom integrert i dagliglivet: "Dornbracht Kitchen"

Det viktigste i korte trekk:

Tema: Nytt magasin "Dornbracht Kitchen"
Det nye: avløser "Dornbracht the SPIRIT of WATER"
Innhold: Inspirasjon for kjøkkenetISERLOHN Raus bruk av bilder, enda mer inspirasjon: Med det nye magasinet "Dornbracht Kitchen" vier Dornbracht på124 sider sin oppmerksomhet til kjøkkenet som et rom som er integrert i dagliglivet, og tar for seg kjøkkenets mange fasetter. Som etterfølger av "the Spirit of Water" fokuserer magasinet på et emosjonelt, inspirerende bildespråk og presenterer produktløsninger for kjøkkenets endrede behov – helt i tråd med det aktuelle brand statement "Culturing Life".

Med "Culturing Life" formulerer Dornbracht ambisjonene om å gjøre livet enklere innenfor områdene badeværelse, SPA og kjøkken, og ikke minst: å gi dem en enda mer individuell design – særlig gjennom de muligheter som digitale styringsenheter gir. Brand statement står for visjonen om å støtte optimalt opp om personlige ritualer gjennom intelligente produkt- og systemløsninger, og dermed å heve livskvaliteten.

"Dornbracht Kitchen" er et uttrykk for denne helhetlige tilnærmingen og har til mål å være en inspirasjonskilde for en ny kulturforståelse på kjøkkenet. Spørsmålene som innleder de enkelte kapitlene, skal stimulere leseren til å reflektere over egne ønsker og behov: Hvilken design må et produkt ha som skal ledsage prosessene på kjøkkenet både funksjonelt og estetisk? Hvordan skiller de krav som stilles til vann under vasking av grønnsaker seg fra kravene som stilles til oppvaskvann? I hvilke rom er det hensiktsmessig med separat kilde for drikkevann? Hvordan kan håndtakene på kjøkkenet støttes med digital teknologi?

I magasinets fokus står en raus bruk av bilder som viser en oversikt over alle designseriene og produktløsningene fra Dornbracht, blant annet Water Zones – et konsept som gjør det mulig å skille vannpunktene fra hverandre ut fra ulike funksjonsområder – samt den nyeste innovasjonen: eUnit Kitchen, den første digitale teknologien for betjening av kjøkken, en innovasjon som forenkler betydelig hverdagens håndgrep: Vannmengde, vanntemperatur og eksenter kan styres, presist, komfortabelt og intuitivt ved hjelp av digitale betjeningselementer – det letter arbeidet, sparer tid og gir mer rom for kreativitet under matlagingen.

Bidraget "Between Science & Romance" handler også om det å lage mat og nyte det. Det er en samtale mellom Ralf Frädtke, som er redaktør for en matspalte, og stjernekokken Sven Elverfeld. I intervjuet tematiseres de lystfylte aspektene av matlaging i tillegg til aktuelle trender innen ernæring og mat – fra det å gripe tilbake på opprinnelige, enkle retter til såkalt "Urban Farming", den konsekvente videreføringen av Slow-Food-bevegelsen. Tilberedning av matretter er igjen noe som feires, og stadig flere mennesker ser på matlaging som velgjørende ritual og en motpol til hverdagens hektiske liv.

I mer enn 20 år har Dornbracht hentet verdifulle impulser for utvikling av fremtidige produktløsninger ut av sine "Culture Projects". Med "The Farm Project" (2006) og "Global Street Food" (2009) ble allerede to kjøkkenrelaterte prosjekter realisert. Bidraget "A change in the kitchen – Four questions to Andreas Dornbracht and Mike Meiré" i magasinet tilbyr et tilbakeblikk på disse og stiller samtidig spørsmålet: Hvordan har kjøkkenet forandret seg siden den gang, hvordan utvikles det videre - og hvilke utfordringer oppstår på grunn av denne utviklingen? Andreas Dornbracht og Mike Meiré kaster et blikk på morgendagens kjøkken og formulerer perspektiver for hvordan kjøkkenet som et rom som er integrert i dagliglivet vil bli forandret under påvirkning av digitaliseringen og helse som vår tids nye megatrend.

"Dornbracht Kitchen" gjør at man på inntrykksfullt vis kan oppleve universet til merket Dornbracht, og er dermed en viktig bestanddel av den nye orienteringen - helt i tråd med merkets aktuelle claim: "Culturing Life". Magasinet er tilgjengelig fra og med nå. Det kan bestilles eller lastes ned på www.dornbracht.com/Service/Brochures.aspx.

Med det nye magasinet "Dornbracht Kitchen" vier Dornbracht oppmerksomheten til kjøkkenet som med sine mange fasetter er et rom som er integrert i dagliglivet – helt i tråd med brandets statement "Culturing Life". Foto: Wolfram Buck Copyright: Dornbracht
Et kjøkken bør være like individuelt som sine beboere: Gjennom spørsmål som innleder de enkelte kapitlene, stimulerer "Dornbracht Kitchen" leseren til å reflektere over egne ønsker og behov. Foto: Wolfram Buck Copyright: Dornbracht
Når det gjelder Water Zones-konseptet, lot Dornbracht seg inspirere av profesjonelle kjøkken: Den romslige adskillelsen av sonnene Preparing, Cooking, Cleaning og Drinking muliggjør en perfekt tilpasning til de enkelte arbeidsprosessene og behovene. Foto: Wolfram Buck Copyright: Dornbracht
Dornbracht reagerer med smarte produktløsninger på de endrede behovene på kjøkkenet. Et eksempel på dette kan være den nyeste innovasjonen, eUnit Kitchen – den første digitale betjeningsteknologien for kjøkken letter hverdagens håndgrep på komfortabelt og presist vis. Foto: Wolfram Buck Copyright: Dornbracht
Intelligente produkt- og systemløsninger støtter opp under personlige ritualer på kjøkkenet og gir dermed mer rom for kreativitet og nytelse. Foto: Wolfram Buck Copyright: Dornbracht
"Dornbracht Kitchen" gir en oversikt over alle produkt- og designseriene fra merket Dornbracht. Dette inkluderer også Tara, designikonet blant blandebatteriene fra Dornbracht: Tara kombinerer estetikk, funksjonalitet og kvalitet. Foto: Wolfram Buck Copyright: Dornbracht
Dornbracht har i mange år tatt initiert og vært sponsor for utvalgte utstillinger og kulturprosjekter. Bidraget "A change in the kitchen - Four questions to Andreas Dornbracht and Mike Meiré" gir et tilbakeblikk på de hittil realiserte "Culture Projects" og formulerer perspektiver for morgendagens kjøkken. Foto: Wolfram Buck Copyright: Dornbracht