Databeskyttelse og sikkerhet

Databeskyttelseserklæring
Denne databeskyttelseserklæring redegjør for hvilken type av data, hvilken omfatning av data det handler om og hvilket formål innsamlingen av data fra besøkerne og brukerne (i det følgende kalt ""brukerne"") som utføres av Kemitron Gesellschaft für chemische und elektronische Mess- und Regelverfahren mbH, An den Kiesgruben 14, D-73240 Wendlingen, Tyskland (i det følgende kalt ""tjenesteleverandøren"") har, rent juridisk.
Hvis du har spørsmål som gjelder databeskyttelse kan du nå oss på hverdager mellom 09.00 og 17.00 på telefon ´´+49(0)7024 95060, eller via e-post adresse info@kemitron.de.

Denne databeskyttelseserklæringen gjelder bare for Kemitrons innsamling og bruk av data innen rammen for den bestillingordningen som beskrives her, og ikke for annet bruk av denne websiden, som tilhører Dornbracht GmbH & Co. KG.

Registrering av data
Tjenesteleverandøren registrerer data om hvert enkelt online-besøk (så kalte serverlogfiles).Til disse data hører navnet på den besøkte websiden, den aktuelle mappen, dato og klokkeslett for besøket, den overførte datamengden, beskjed om vellykket besøk, type og versjon av webleser, brukerens operativsystem, referer URL (den tidligere besøkte siden som linket til den aktuelle), IP-adressen og brukerens Internettleverandør.Tjenesteleverandøren bruker disse protokolldata uten å koble dem til brukerens person eller skape noen profil, ifølge lovens bestemmelser, bare for statistiske utvurderinger, for selskapets egne formål, for å forbedre sikkerheten og optimere online-tjenesten.Tjenesteleverandøren forbeholder seg imidlertid retten til å kontrollere protokolldata i etterkant, hvis det finnes konkret grunn til å mistenke ulovlig bruk av tjenesten.

Registrering og bruk av persondata
Persondata registreres og brukes bare av tjenesteleverandøren når loven tillater det, eller brukerne tillater det.Vanligvis er det åpenbart for brukerne når de utnytter tjenesten hvilke data som registreres, for eksempel navn, e-postadresse og eventuell melding når man bruker bestillingsformularet.De personlige data som oppgis i forbindelse med en bestilling av varer (for eksempel navn, e-postadresse, adresse, betalingsdetaljer) brukes av selgeren for å kunne oppfylle avtalen.Disse data behandles fortrolig, overføres kryptert og overlates ikke til noen tredje part som ikke er innblandet i bestillingen, av leveranse av varen eller av betalingen av denne.Når man tar kontakt med tjenesteleverandøren (via kontaktformular eller e-post) lagres brukerens data, for å kunne behandle forespørselen og hvis det skulle komme opp spørsmål.Tjenesteleverandøren har truffet organisatoriske, avtalemessige og tekniske sikkerhetstiltak for å sikre at datatilsynets regler etterleves og forhindre tilfeldige eller bevisste manipulasjoner, eller at data forsvinner, ødelegges eller havner i hendene på uvedkommende.

Overdragelse av data til tredje part
En brukers data overdras til tredje part bare når gjeldende lovgivning tillater det, eller en bruker har godkjent en slik overdragelse.Det gjelder for eksempel når overdragelse av data behøves for å oppfylle kontraktsmessige forpliktelser mot brukeren, og når postadressen etter en webshopbestilling gis videre til et spedisjonsfirma.Eller når politiet eller statsadvokaten krever å få utlevert brukerens persondata.Brukerens persondata gis aldri videre eller selges til tredje part i reklamesammenhenger eller for å lage brukerprofiler.

Cookies
Tjenesteleverandøren bruker cookiesinnen rammen for sitt online-tilbud.Cookies er små datafiler som installeres på brukerens pc og kan lagre informasjoner for tjenesteleverandøren.Temporære cookies raderes når webleseren stenges, permanente cookies beholdes under en viss tid og kan ta fram de lagrede informasjonene hvis webshopen kontaktes igjen.Cookies er til for å gjøre det lettere å bruke tjenesten.En cookie lagrer for eksempel en brukers varekurv og statusen på den.Brukeren kan påvirke bruken av cookies.I de fleste weblesere kan du velge å begrense eller helt hindre at cookies spares på datamaskinen.Tjenesteleverandørene forsøker å gi online-tilbudet en slik form at man ikke behøver å bruke cookies.Men man bør være oppmerksom på at det kan bli vanskeligere eller umulig å bruke en webside hvis man ikke tillater cookies.

Informasjoner via nyhetsbrev
E-post med reklametilbud fra tjenesteleverandøren sendes bare når man har fått en tydelig tillatelse fra brukeren.Brukerne kan når som helst takke nei til å ta imot flere nyhetsbrev.Det finnes bl.a. en mulighet til å takke nei til flere nyhetsbrev i hvert mail.Før et nyhetsbrev sendes får brukeren et mail der man ber ham bekrefte at han ønsker å ta imot nyhetsbrevet.Forespørsler som ikke bekreftes fører til at utsendingen av nyhetsbrevet stoppes senest innen fire uker har gått.Informasjoner innenfor rammen av avtalen mellom partene regnes ikke som reklame.Det kan gjelde utsendelse av tekniske informasjoner, informasjoner om betaling, spørsmål angående bestillinger og lignende informasjoner.Brukerne kan i etterkant be om å få en utskrift av utsendingsloggen pr e-post, ved å bruke en av kontaktmulighetene som finnes her ovenfor.I forbindelse med en anmeldelse lagrer tjenesteleverandøren tidspunktet for anmeldelsen og svaret, sammen med brukerens IP-adresse.Tjenesteleverandøren er ifølge loven forpliktet til å føre protokoll over anmeldelser, for å kunne redevise at anmeldelsen er gjort korrekt.

Google Analytics
Tjenesteleverandøren bruker Google Analytics, en webanalyse-tjeneste fra Google Inc. (""Google"").Google Analytics bruker såkalte ""cookies"", tekstfiler , som lagres på brukerens pc og gjør det mulig å analysere hvordan du bruker websiden.De informasjoner som cookien gir om hvordan brukerne utnytter denne websiden overføres vanligvis til en av Googles servere i USA og lagres der.Når IP-anonymisering er aktivert på denne websiden forkorter imidlertid Google brukernes IP-adresser, innen Den europeiske unionens medlemsstater og andre land som inngår i det europeiske øknomiske samarbeidet.Bare unntagelsesvis sendes den fullstendige IP-adressen til en av Googles servere i USA og forkortes der.På denne websiden er IP-anonymiseringen aktivert.På oppdrag av denne websidens administrator bruker Google disse informasjoner for å bedømme hvordan brukerne bruker websiden, for å sammenstille rapporter om websideaktiviteter og gi websidens administrator andre tjenester som henger sammen med bruken av siden og av Internett.Den IP-adresse som Google Analytics får fra din Internettleverandør kobles ikke sammen med andre data fra Google.Brukerne kan hindre at cookies lagres ved å foreta en innstilling i Internettleverandørsinnstillingen. Tjenesteleverandøren vil imidlertid påpeke for brukerne at de i så fall ikke kan bruke samtlige funksjoner på denne websiden fullt ut.Brukerne kan dessuten hindre at de data som cookien registrerer om hvordan de bruker websiden (inkl. IP-adressen) sendes til Google og bearbeides av dem, ved å laste ned og installere den plugin som finnes tilgjengelig på følgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Avbestilling, forandringer, korrigeringer og aktualiseringer
Brukeren har rett til å be om gratis opplysninger om alle persondata som gjelder ham og finnes lagret hos tjenesteleverandøren.Kontaktinformasjon finnes i tjenesteleverandørens kolofon.Dessuten har brukeren rett til å få feilaktige data korrigert, liksom å få sine personlige data sperret og radert, hvis ikke dette hindres av en lovgrunnet forpliktelse til å oppbevare data.Tjenesteleverandøren forbeholder seg retten til å forandre sin databeskyttelseserklæring, hvis den må anpasses til en ny juridisk situasjon eller hvis tjenesten eller databehandlingen forandres.

Ansvar
Som tjenesteleverandør er vi ifølge §§ 7 ff.TMG ansvarlige - ifølge lovstiftningen - for vårt eget innhold på denne websiden, rent konkret for denne databeskyttelseserklæringen.Vi driver ikke selv denne websiden og kan derfor ikke ta noe ansvar for annet innhold på siden eller for eksterne links til andres websider, der vi ikke kan påvirke innholdet.
For resten av innholdet på denne websiden liksom for innhold på linkede sider ligger ansvaret hos dem som driver sidene.