Extra/Ordinary

Dornbracht Conversations 3

A further dimension on the rise of New Normal

Hvis man følger diskusjonene, bidragene i tidsskrifter samt nye bokutgaver innen temaet design i den senere tiden, så oppdager man følgende: Det er forandringen når det gjelder vinklingen på temaet formgivning som er ett av tyngdepunktene. “Tidsånd” og “livsstil” må mange steder vike plassen for en ny normalitet: “The New Normal”. Hva betyr dette? Er diakroni, avslappethet, samfunnsånd og aktsomhet tidensnye tegn? “Min personlige overbevisning er at vi er med på å oppleve en verdiendring som iallfall blir oppfattet av en viss gruppe kjøpere” sier produktdesigneren Stefan Diez (deltaker Dornbracht Conversations 1). “I fremtiden kommer vi ikke bare til å anse en rent håndverksmessig perfekt utførelse for å være særlig verdifull, men vi kommer også til å fokusere mye mer på faktoren “hvordan”.”
For økonomen og forfatteren Richard Florida er det sågar i ferd med å utbryte en ny konsumtidsalder: Status demonstreres ikke lengre gjennom overflod, men gjennom et gjennomtenkt konsum. En trend som går i denne retningen begynte allerede å vise seg for en god stund siden. Allerede for en tid siden vekket en utstilling som dekket Biedermeier-tiden med tittelen “Die Erfindung der Einfachheit” (Enkelthetens oppfinnelse) en god del oppmerksomhet. På en inntrykksfull måte fokuserte utstillingen på en gjenoppvåknet lengsel etter en ny oversiktlig het, en ny klarhet og også dydighet blant store deler av samfunnet. Utløst av diverse kriser og en stadig økende grad av kompleksitet.
“Dornbracht Conversations (DC)” har dermed viet seg til spørsmålet som oppstår i denne forbindelsen med tittelen “Extra/Ordinary. A further Dimension on the rise of New Normal” (Ekstra/ ordinær. En ytterligere dimensjon innen oppstigningen av den nye normalen). Formatet til Dornbracht Conversations fører jevnlig sammen personligheter fra disiplinene arkitektur, design og kunst for å drøfte sentrale spørsmål innen et retningsvisende emne, utveksle egne erfaringer og fremstille egne problemløsninger samt for å diskutere med publikum. Målsetningen for dette nå tredje arrangementet i serien av Dornbracht Conversations var en prinsipiell drøfting av sammenhengen mellom de aktuelle strømningene fra samfunnet og deres relevans for utviklingen av designstrategier, produktdesign og arkitektur.Det dreiet seg eksempelvis om det endrede, dypere blikket i retning av design – ikke bare blant designteoretikere eller blant sosiologer, men hos et bredere publikum, designkonsumentene. Deltakere i denne diskusjonen var Mateo Kries,kurator og programleder i museet Vitra Design Museum i Weil am Rhein, designeren Michael Sieger, arkitekten Matteo Thun, forfatteren Thomas Wagner,Creative Director Mike Meiré samt Andreas Dornbracht. Moderator i diskusjonen var Marcus Fairs, journalist og gründer av arkitektur- og designplattformen “dezeen”. Noe som ble tydelig var kravet om som foretak kontinuerlig å beskjeftige seg med aktuelle problemstillinger i sammenheng med design, kultur og arkitektur. Og å utvikle suksessfulle produkter, som åpner seg for et bredt formspektrum, samtidig som de også omfatter relevante produktsæregenhetene pregnans, proporsjon og presisjon. For det hører med til merkets kjerne å bevare en åndelig åpenhet og å drive badets evolusjon fremover.