The source of archetype

“Vi var temmelig fort temmelig nær,” sier Benedikt Sauerland, mens han ser på den første modellen til det nye rituelle baderommet. Sauerland er medlem av ledelsen i Sieger Design og ledet prosjektet ELEMENTAL SPA på vegne av skaperen. Han er selv ganske overrasket over at en foreløpig presentasjonsmodell, som designeren bare brukte som plassholder, for å illustrere et grunnleggende ideutkast, ligner sluttproduktet så mye.
ELEMENTAL SPA er et ganske uvanlig prosjekt, ikke noen utformingsoppgave i vanlig forstand. I sentrum av designprosessen sto spørsmålet: Hvordan kan jeg overføre konseptideer til et produkt? “Man vil omgås med vannet i boligrommene mye friere”, er Sauerland sikker på. Begrepet ritualbad betyr etter hans oppfatning den “bevisste, nesten kultartige oppfattelsen av vannet”. Produktet blir da impulsgiver for menneskene, “en mer bevisst tilnærming til sine handlinger.” Hvordan oppstår en ny form, et nytt produkt, fra de første ideene?“
Fra Dornbracht får vi aldri noen klassisk briefing, som oppdragsgiveren har tenkt ut på forhånd og som vi deretter må følge, punkt for punkt”, forteller Sauerland. Nye produkter starter gjerne med workshops, møter og diskusjoner. Det lange partnerskapet mellom produsent og designer strekker seg helt tilbake til 1983, hvor begge sidene utviklet en intensiv form for samarbeid. “I relativt runde former vurderer vi hvilket tema som står som det neste på dagsordenen. Det blir diskutert, oppsummert og konsentrert.” Resultatet er et konseptdokument, hvor temaet blir snevret inn, “som vi griper fatt i og lager eksempler rundt.” Benedikt Sauerland snakker om “Presentasjon av vannelementet”, som spilte en rolle allerede med armaturserien MEM og BALANCE MODULES og RAIN SKY og WATER FALL. Vann bør bremses opp, det bør flyte avslappet, det var allerede klart fra starten. “Waterspaces” kaller designerne det første, mer komplekse konseptutkastet. Som med tidligere konsepter, er den endrede bruken av badet i fokus. Det var målet å tydeliggjøre den mest mulig umiddelbare tilgangen til vannet, og til kreftene og energien som bor i vannet. Armaturen skulle oppnå sterkere autonomi i sammenhengen, ikke lenger bare være et objekt som blir lagt til helt på slutten av et gjennomplanlagt baderom. “Armaturen er det vanngivende elementet”, sier Benedikt Sauerland. Men samtidig bør den som skapt element være tilbakeholdent. “Det er som om man søker en kilde og driver stolper ned i jorden”, konkretiserer designeren den opprinnelige ideen til ELEMENTAL SPA. For å anskueliggjøre dette brukte Sieger Design et bilde fra bakgården til Barcelona-paviljongene til Mies van der Rohe, hvor de merket med røde punkter steder, hvor vannet skal eller kan komme ut. Prosjektet ville imøtekomme begge kravene, plassering og dematerialisering. Bildet av kilden oppsto. “Mennesket trenger ikke armaturen, men tilgang til vann”, fastslår Benedikt Sauerland. Følgelig burde betjening og bruk kunne skje på en gang. Derfor må betjeningsspaken ideelt sett befinne seg direkte under armaturen. Den vanlige, formelle manifestasjonen av armaturen ble oppløst. To elementer preger ELEMENTAL SPA, den forkrommede, egentlige vanntuten som designerne kaller munnstykket, og en monolittisk, meget nøytral kropp av myk Corian. Sammen danner de en ytterst stemningsfull, skulpturell enhet. “Den formelle enheten, den sterke minimaliseringen”, supplerer Michael Sieger, “kann man også se på som et følelsesmessig moment”. Fra 1988 har Sieger Design holdt til i barokkslottet Harkotten mellom Münster og Osnabrück. I de buede arkene under bakkeplanet er det innredet et eget, fleksibelt verksted. Vekslingen fra konsept. til modellbygging- til utprøvningsfase er på Harkotten samtidig et skifte av etasje. “Meget raskt kan vi komme fra de første tegningene til modell”, sier designer Sauerland. Formodellene blir laget i skum, som det er spennende å bearbeide. Med lakk og kromfolier simuleres den senere overflaten.
Vannet – og det viste seg å være den største utfordringen til prosjektet – skulle være en laminær stråle uten virvler som kom ut av munnstykket. Det var regnet med “en viss estetisering av vannbildet”, sier Sauerland. Det skulle flyte lengst mulig parallelt, som en film, i retning gulvet. Designerne ga munnstykket en krystallinsk, kantete form. Det viste seg raskt at det måtte være plass mellom veggen og armaturen til en avslappet strøm av vann for å få det riktige strålebildet ved munnstykket. Men med det var ikke alt løst. For så enkelt er det ikke å overliste fysikkens lover. Den ballistiske kurven til vannet forløper som en parabel. Vannstrålen har en tendens til å strømme tilbake mot veggen. Og ikke nok med det: Den faller relativt raskt sammen og dreier seg. Det ble snart klart at det i dette tilfellet ikke bare matte utvikles en egnet, utvendig form. Den som vil designe med vann, får med en grunnleggende kraft å gjøre. Designernes oppmerksomhet rettet seg mot den indre formen på munnstykket. I verkstedet til Sieger Design lagde modellbygger Rauch mange varianter. Her på Harkotten, som på Dornbracht, prøvde designerne og teknikerne ut modellene under realistiske forhold. Det ble også tatt hensyn til trykket og vannvolumet i forsøkene. De første prototypene hadde imidlertid grove og urene konturer innvendig og tilsvarte ikke de strenge kravene til produsenten og designerne. “Vi mente allerede at vi måtte avbryte.” For å løse problemet, investerte Dornbracht i en ny produksjonsmetode, som også omfattet innvendig bearbeidelse. Mellom prosjektstart og den første lanseringen av ELEMENTAL SPA på ISH i Frankfurt gikk det nesten to år. Det ble forhandlet hardt mellom teknikerne og designerne: “Kan vi ikke ta enda en millimeter her?”, var et typisk spørsmål, hvor begge forsøkte å nærme seg et optimalt resultat. “Produksjonsavdelingen vil gjerne ha en større radius. Men vi vil gjerne ha en mindre”, forteller Sauerland. I tillegg til tekniske spørsmål, gjelder det å finne de riktige variantene og trekke dem ut fra mengden av muligheter sammen med markedsføringsavdelingen. Sieger Design utvikler en rekke scenarier for bruksområder til produktet. Også videreutviklinger om temaet vannkvalitet er allerede skissert i arbeidsutkastet. Vurderinger om bærekraft og kvalitet i vannet er viktige i denne sammenhengen. Mens messepublikum forbauses over nyhetene, arbeider allerede designere og produsent igjen med å videreutvikle ideene sine for å supplere produkter eller finne løsninger på nye, tilsynelatende uløsbare utfordringer.