“The hand is faster than the head”

Interview Matteo Thun & Mike Meiré

Matteo Thun, som arkitekt var det du som tok kontakt med Dornbracht – med et konkret utkast til en armatur. Hva er idéen bak GENTLE?
Matteo Thun: Hovedidéen vår bak utkastet var enkelthet, letthet, hastighet og varighet. GENTLE tilbyr et fremragende forhold mellom pris og nytte og gir allikevel god plass til individualisering. Den nye serien er ideell for hotellsektoren, men lar seg også både raskt og ukomplisert realisere i det private badet.

Hvordan kan man karakterisere armaturen og de private konsumentene den er rettet mot, hvilke forestillinger var drivkraften din da du utformet denne armaturen?
MT: GENTLE er uanstrengt og selvforklarende. Den private konsumenten vet å sette pris på denne avslappetheten og de klare linjene, som gir ham rikelig med plass for hans egen individualitet.

Mike Meiré, som Brand Director har du satt et avgjørende preg på bildet som merket Dornbracht står for. Hvordan passer et utkast som GENTLE inn i helhetsbildet, i Dornbrachts produktpallett og produkthistorie?
Mike Meiré: Mennesker som i vår hverdagskultur reflekterer oppmerksomt, søker for tiden mindre etter en konvensjonell forståelse av luksus, de søker snarere etter mening, og det i stadig økende grad. Design betraktes for tiden ikke lengre utelukkende som luksus og et uttrykk for selvprofilering, men mer og mer som et selvfølgelig, kvalitativt aspekt av et produkt med en overbevisende funksjonalitet. Normalitet, troverdighet, bestandighet skaper i dag begjærlighet mer en noensinne. Dornbracht åpner hele formspekteret uten derved å løsrive seg fra de grunnleggende verdiene “pregnans, proporsjon, presisjon”.

Et spørsmål til dere begge: Hvilken betydning har følesansen for dere når det gjelder overflaten og dens form? Hva med de tingene som man kanskje ikke nødvendigvis ser, men som man kan ane eller føle ved berøring? Og hvilken rolle spiller dette når det gjelder GENTLE?
MT: Allerede Goethe sa: “Gripe med øynene, se med hendene.” Material og form er enormt viktig under mitt arbeid – disse faktorene appellerer direkte til våre sanser og genererer øyeblikkelig en følelse av velvære. Tre er for meg et materiale innen arkitektur og design som har kommet for å bli. Det tilfredsstiller menneskets behov for materialer som formidler en følelse av “high-touch” I stedet for “high-tech”.
MM: I stadig stigende grad tar vi farvel med industrisamfunnet. For hver dag som går ser vi oss selv mer og mer som medlemmer av et vitenssamfunn. Informasjon blir til råstoffet for oppmerksomhetens økonomi. Ved denne daglige informasjonsstyringen søker vi den nødvendige balansen i lengselen etter det vi kan gripe fatt i. Den fysiske oppfattelsen og dens synlige form så å si som en kompensasjon for digitaliseringen av livet vårt. For GENTLE gjelder: Hånden er raskere enn hodet. En reell opplevelse er en verdi som ikke noe annet kan slå. Armaturen som en sanselig fryd for hånden, en gjenstand man ønsker å berøre. En armatur som smyger seg etter hånden og som gir en arkitektonisk ramme som nettopp badet er, mykhet.

I hvilken arkitektur, i hvilken kontekst ser du tilknytninger til GENTLE? Hvilke aktuelle strømninger innen arkitekturen passer til GENTLE?
MT: Vi har mye erfaring innen hotellbygging og arbeider for tiden med forskjellige hotellkonsepter. Ved siden av forskjellige luksuskonsepter arbeider vi med et svært prisaggressivt prosjekt, et studenthjem i Tyskland, der prinsippet baserer på en container-byggestil. På dette stedet representerer denne byggestilen en liten revolusjon, for byggetiden reduseres fra to år til noen få måneder. Samtidig kan bygningen fortsatt bygges ut, og den kan når som helst transporteres til et annet sted, dersom plassbehovet skulle endre seg. Dessuten kan studenten velge mellom forskjellige interiørkonsepter. Her er GENTLE perfekt egnet – den kan integreres på en rask, enkel og skreddersydd måte.
MM : GENTLE tilpasser seg perfekt i et lyst, åpent arkitekturspråk som er preget av klare linjer og haptiske materialer som tre, stoff, glass og keramikk. Urbane typologier med erindringskvaliteter. GENTLE hjelper den kollektive hukommelsen til å oppnå et moderne hjem.