1 / 2

2 / 2

Enkelthet som monteringsprinsipp.

SYMETRICS-produktene kan ikke bare kombineres på mange måter, men de kan også uten problemer monteres. For alle systemkomponentene er nøyaktig tilpasset hverandre. I denne forbindelse er montasjeskinnen xGRID ditt hjelpemidlet som gir deg presisjon. Den festes til veggen. xGRID leveres i tre lengder, men ved behov kan den uten videre forkortes. I tillegg kan flere skinner settes sammen til et kryss. Innebyggingselementene henges inn i festelaskene, og det gjør det enklere å plassere elementet før det skrus fast. xGRID garanterer her en absolutt nøyakig plassering: Alle installerte SYMETRICS-produkter ligger på en linje og har nøyaktige avstander i et raster på 60. Det gir perfekt installasjonsresultat.