The planned bathroom

SYMETRICS – ARCHITECTURE MODULES OPTIONS. I dette baderommet står alt i forhold til hverandre. Modulene, materialene, arkitekturen.

THOMAS EDELMANN: Hvilket konsept ligger bak programmet SYMETRICS?
BENEDIKT SAUERLAND: Ofte plasseres elementer i en baderomsinstallasjon uheldig på veggen. I råbygget mangler, bortsett fra råbyggelementene, forholdet til andre objekter, som for eksempel badekaret, som først blir installert senere. Og så har man håndverkerens spørsmål til byggherren: “Hvor vil du gjerne ha hånddusjen?” hjelper ikke nødvendigvis til å komme videre. Hvordan skal man avgjøre dette? SYMETRICS oppgir en type layout for disse tilfellene. For en grafiker gjelder det som en regel. Et rutmönster, eller rutenett, består av hjelpelinjer som lar en plassere elementene korrekt. Hvis forholdene er ryddet opp i en gang for alle, merker man ikke rutenettet lenger, men bare den rene installasjonen.

T.E.: Hvilke fordeler gir et modularisert badeprogram?
B.S.: Det hjelper planleggeren eller byggherren til å definere brukerforhold. I en husholdning med små barn eller mennesker med ulik størrelse kan man fastsette ulike høyder med SYMETRÌCS koordinater. Fremfor alt hjelper det til å definere ulike produktforhold. Med monteringsskinnene kan jeg kontrollere vertikale og horisontale avstander. Grunnrutenettet på 60 ganger 60 mm er definert med dekningsplaten til et betjeningselement. Ytre gitte parametre førte til dette målet. Hvis det monteres andre betjeningselementer, forstørrer den felles bæreplaten seg tilsvarende. Vi anbefaler bestemte avstandsforhold mellom de ulike elementene.

T.E.: Hvordan virker modulariseringen på design og interiørarkitektur?
B.S.: Ulike scenarier lar seg skape med repertoaret av enkeltelementer. Dermed frigjør SYMETRICS seg fra tradisjonelle serieforestillinger, som var preget av den såkalte designlinken, den rene overfladiskheten til en felles nevner. På den måten dreier det seg om at armaturen roper, “se hvor vakker jeg er”. Arkitekter og planleggere av baderom finner byggeelementer for krevende planlegging, som samtidig gir mer sikkerhet i gjennomføringen. Arkitekter søker etter produkter som kan føye seg inn i planleggingen deres, slik at det kan oppstå et overbevisende totalresultat. Da ville det være kontraproduktivt hvis hvert produkt i konseptet for badet vil gjøre seg viktig.

Minimalizing the products

T.E.: Hvilke scenarier er tenkelige med SYMETRICS i fremtiden?
B.S.: Jo mer komplekse bestemte oppgaver blir for armaturene, desto mer fornuftige er elektroniske styringselementer. Når det gjelder perspektiv er det tenkelig med en differensiering mellom styringselementer og utløpssteder. Da er det viktig for oss at armaturene endrer seg innovativt, slik at de beholder sin vanlige funksjon.

T.E.: Hvilke fremtidsperspektiver ser du for å skape et baderom?
B.S.: Temaet vann gir muligheter som ikke vil bli brukt opp på lang tid. Da vannet er plassert på badet, oppstår det der en rekke projeksjonsmuligheter. Til dette hører å tilpasse naturfenomener og mye annet til boliger. Uten å bli esoterisk, kan man tenke gjennom unaturlige faktorer i et menneskes liv. Når vi konstaterer at vi består av 70 % vann og at vi er i stand til å tenke og lagre informasjon, er det ikke helt på avveier å anta at vann deltar i lagringen av kunnskaper. Hva dette kan bety for å lage utkast, er et åpent spørsmål.

T.E.: Har forståelsen av design endret seg i den senere tiden?
B.S.: Da sanitærbransjen oppdaget design, sto formgivningsoppgavene med sterk tilknytning til tidsånden i sentrum. Den gang var man av den oppfatningen at man ville oppfylle ulike smakssegmenter. I dag har bildet forandret seg. Produsentene har ryddet opp i sine programmer. Også forståelsen av oss selv er endret. Vi ser oss selv ikke lenger i første rekke som formgivere, men søker etter en konseptuell adkomst til prosjektene. Andreas Dornbracht reiste en gang spørsmålet om hva som kommer etter formen. I løpet av årene har man heroisert designeren, stilisert autoritativ design. Det er min mening at man må levere en solid ytelse. Design burde konsentrere seg om markeder og mennesker, den bør åpne og utvikle nye temaer. Jeg har jobbet i nesten 20 år i Sieger Design og mener at sanitærbransjen er forutbestemt til å gå utover det oppnådde høye status quo. For øyeblikket minimaliserer og dematerialiserer produktene seg.

T.E.: Blir former gjennom dette mer utskiftbare enn tidligere?
B.S.: Faren består absolutt, men ikke hvis man konsentrerer seg mer om å skape opplevelsesverdener enn om å skape spesielt eksponerte enkeltobjekter. Det er mye mer spennende å videreutvikle et tema som for eksempel “Tilgang til vann”, istedenfor alltid å gjøre det samme, men på en annen måte. Det finnes endrede bruksmåter som krever nye angrepsvinkler. Tidligere hadde vi blant annet en tendens til å spisse blyanten og finne et konsept på det å finne en form. Det er utenkelig i dag. Åpningen av oppholdsrommet til kjøkkenet, forvandlingen av badet fra våtcelle til et rom med høy livskvalitet, krever at man utarbeider et konsept og kontrollerer før man starter gjennomføringen av detaljene. Kravene til arkitekter og planleggere vil øke. Baderommet vil fortsette å endre seg. Det dreier seg om å kunne skille de enkelte funksjonsområdene sterkere fra hverandre.