Let’s get physical – Ritual Gym

TARA .LOGIC: Kroppsmaskinen Claudia Neumann, designkritiker og forfatter om ritualarkitekturkonseptet til Mike Meiré

REMAINING STATIC, BACKPEDALLING IS A THING OF THE PAST, PERFORMANCE IS IN – PERFORMANCE AND PROCESSES.
Mike Meiré

En særegenhet ved Dornbracht ritualarkitekturen TARA LOGIC består i at det dreier seg om kraft og energi, for å få krefter til dagen og sporten – men ikke i treningsstudioet, men i et rom, som inntil nylig heller var forbeholdt myke ritualer, tilbaketrekking og ro: i badet. Nå tilbyr Dornbracht istedenfor kontemplasjon i tempelet kroppstrening i kraftrommet. Uttalelser om den nye Dornbracht ritualarkitekturen TARA LOGIC:

Matrisen er en moderne klassiker
TARA er blitt slankere. Mer vertikal. Mer rasjonell. Og klassikeren står som hode: Grunnrisset i seg selv går tilbake til krysselementet til TARA, og også ornamentstrukturen på bunnen og den fullstendige symmetrien i hver detalj. TARA LOGIC er matrisen som den nye ritualarkitekturen utfolder seg på. Denne baserer seg på et system med rettlinjede og vertikale paneler. Det stående vertikale blir samlet betont – på bekostning av det avslappede horisontale: Klassikeren har gjort seg klar til en annen, travel og kompleks tid. I ritualarkitekturen til TARA LOGIC er vannet tungt, det strømmer kraftfullt ut av en mørk blokk i taket og skyller over kroppen som befinner seg under. For TARA LOGIC er maskulin, et gjennomført maskulint bad. Ikke kantete, ikke hardt, ikke machoaktig, mange ganger også mykt. Men budskapet er klart: Man må være sterk for å møte denne verdenen, mentalt og kroppslig. I dette badet blir det bygget opp energi – ikke for å trekke seg unna verden, men for å gå styrket ut i den.

Japansk badekultur treffer på globalisering: Sitater, farger, materialer
Fremherskende er en varm brunfarge – på panelene. Også grått forekommer, for eksempel på trukkede veggelementer eller på gulvet av betong. I tillegg blander det seg inn i området Facewash en grell gulfarge, syregul. Dette lager i lysspillet her og der friske oransjetoner. Asiatisk harmoni blander seg med energisk modernisme. Rommet er heller mørkt enn lyst, lyset som helhet er hemmelighetsfullt. Nakenhet kan dyrkes i et beskyttet rom. Japanerne har funnet opp den kalkulerte leken mellom inne og ute. Det gjenspeiles her på en subtil måte: for eksempel i en nedtonet delevegg av glass – japanske sitater i en heller teknisk arkitektur, nedtonet bevisstgjøring av rom i rom. Materialene er på den ene siden klassiske: glatt betong, klart metall, transparent glass. Dertil kommer det uvanlige: varm filt på panelene som lager et bad uten hall. I dusjområdet dessuten en spesiell lakk, blandet med metallstøv, som virker som smergelpapir. Materialer fra en mannsverden.

TARA LOGIC er en maskin
Det pulserende lydsporet angir retningen: Komme inn, forberede, Facewash, sette seg, vaske, skrubbe, dykke ned, fitness. Kroppen i en rituell maskin, industridesign på en annen måte: som energigate for kroppen, fint delt opp i enkeltskritt. Lære fra produksjonsbånd, et ritual som dermed trenger inn i bevisstheten enda en gang. Som hjertet er den sentrale maskinen for kroppen, er TARA LOGIC ritualbad en generell energimaskin. Mike Meiré, som laget utkastet til TARA LOGIC ritualbad: “Tiden for statikken, å ta pause er forbi, Performance er varslet, ytelse og prestasjoner.”

TARA LOGIC for et aktivt bad
For stilfull rekreasjon av sinn og sjel holder designen så mange steder klare. TARA LOGIC tilbyr å fylle opp tanken aktivt. Manualene ligger rundt omkring. En punching ball. En matte. En fitnessmaskin, og foran den en speilvegg til å folde sammen: Pump it up! En hel maskinpark med sportsapparater er til stede. I tillegg kommer det en bevissthet for ukonserverte stoffer, for kvalitet. Pleieproduktene er så ferske at de må lagres i kjøleskapet: Der står de, apoteklignende flakonger og flasker som pleier ansikt og kropp. Og dessuten finnes det flere kalkulerte sjokk i vekselbadet: Etter kroppsvasken dykker man først ned i varmt vann, deretter i iskaldt vann. Dette badet som stammer fra japansk kultur er ikke noe sted for å trekke seg tilbake, men en energitank. Og i bakgrunnen finner det sted en medieprojeksjon, bevegelsen av fallende vannmasser blir abstrahert til digitale strukturer i kraftige farger: Kurver som hjerterytmemaskiner, aktiverende lysspor – tiden synes moden for en kalkulert nervøsitet: kom inn i riktig tempo, vær frisk og aktiv.