Aktivere
Hot, cold, click!
Digital funksjonsstyring, utallige anvendelsesområder.
Betjene
Regulere individuelt.
Enkel og intuitiv betjening - med ett eneste håndgrep.
Oppleve
Oppleve vannet.
Lett å anvende i bad, spa og kjøkken.

Oversikt over de elektroniske reglasjenes funksjoner

Sikkerhetsadvarsel

Produktbeskrivning

1 tappested
For å styre ett tappested i vaskeservant eller bidé.
2 tappesteder
For å styre to tappesteder i vaskeservant eller dusj.
2 tappesteder inkl. elektronisk avtappings- og overløpsanordning
For å styre to tappesteder og den elektroniske avtappings- og overløpsanordningen i badekaret.

Logisk betjening

Styredisplay

1 =Tappested 1 På/Av

 

2 =Tappested 2 På/Av

 

3 =Stenge / Åpne elektronisk avtappings- og overløpsanordning

Reglasje

Funksjoner

På / Av

Med reglasje:
Med styredisplay

Innstilling av mengden

Temperaturinnstilling

Temperaturinnstilling
Stenge av skåldingsbeskyttelsen

1 = Vri til maks

 

2 =Trykk og vri samtidig

 

Etter ti minutter kobler skåldingsbeskyttelsen automatisk på igjen.

Elektronisk avtappings- og overløpsanordning

Stenge / Åpne

1 tappested
For å styre ett tappested i vaskeservant eller bidé.
2 tappesteder
For å styre to tappesteder i vaskeservant eller dusj.
2 tappesteder inkl. elektronisk avtappings- og overløpsanordning
For å styre to tappesteder og den elektroniske avtappings- og overløpsanordningen i badekaret.

Styredisplay

1 =Tappested 1 På/Av

 

2 =Tappested 2 På/Av

 

3 =Stenge / Åpne elektronisk avtappings- og overløpsanordning

Reglasje

På / Av

Med reglasje:
Med styredisplay

Innstilling av mengden

Elektronisk avtappings- og overløpsanordning

Stenge / Åpne

Temperaturinnstilling

Temperaturinnstilling
Stenge av skåldingsbeskyttelsen

1 = Vri til maks

 

2 =Trykk og vri samtidig

 

Etter ti minutter kobler skåldingsbeskyttelsen automatisk på igjen.

Rengjøring