Komfortabel styring av vannet uten synlig sensor for maksimal variasjonsbredde for design

Takket være en aktiv bevegelsesmelder fungerer Dornbracht Touchfree uten synlig sensor på armaturet, og det kan kombineres med alle serier fra Dornbracht. Den berøringsløse og automatiske styreenheten er utviklet spesielt for delvis offentlig sektor. I tillegg til høy komfort, gir den arkitekter, interiørarkitekter og planleggere også maksimal designfrihet.

Det blir stadig mer relevant med Touchfree-applikasjoner på steder med mange besøkende – dette inkluderer blant annet delvis offentlige sanitærrom på hoteller, kontorer, restauranter eller lounges på flyplasser. På disse stedene har det hittil vært vanlig å bruke infrarød-sensorer for armaturene for vaskeservant, mens Dornbracht med Touchfree nå for første gang introduserer fordelene med høyfrekvensteknologi på denne sektoren. Merverdien: Touchfree fungerer helt uten synlig sensor på armaturet og kan – omtrent tilsvarende en bevegelsesmelder – stilles inn på ulike rekkevidder. Touchfree-sensoren kobler vannet automatisk, sikkert og komfortabelt inn og ut igjen så snart personen forlater vaskeplassen.

Maksimal designfrihet takket være variable muligheter til kombinasjon

Teknikken bak Dornbracht Touchfree, det såkalte eSet Touchfree, kan kombineres med alle designserier fra Dornbracht. eSet er tilgjengelig som løsning for åpen montering for vaskeservanter med frittstående utløp og som løsning for innbygging for veggmonterte utløp – henholdsvis med eller uten temperaturinnstilling. Det installeres enkelt - og usynlig for brukeren - under vaskeservanten. Med Touchfree tilbyr derfor Dornbracht ikke bare en hygienisk og vedvarende løsning av høy kvalitet for delvis offentlige sanitærrom, men gir også arkitekter, interiørarkitekter og planleggere størst mulig frihet under planleggingen.

Kan tilpasses individuelt

Dornbracht Touchfree har mange innstillingsmuligheter, som kan sammenlignes med teknologien til en bevegelsesmelder. Touchfree-sensoren programmeres automatisk under første idriftsettelse, men sensitiviteten kan når som helst senere tilpasses individuelle behov. I tillegg er det mulig å stille inn termisk desinfeksjon og vanntemperatur. Takket være en justerbar etterløpstid er Dornbracht Touchfree i tillegg spesielt skånsom mot ressursene – en effekt som forsterkes ytterligere gjennom kombinasjon med vannbesparende armaturer (f.eks. Dornbracht CL.1).