Aktivere
Hot, cold, click!
Digital funksjonsstyring, utallige anvendelsesområder.
Betjene
Regulere individuelt.
Enkel og intuitiv betjening - med ett eneste håndgrep.
Oppleve
Oppleve vannet.
Lett å anvende i bad, spa og kjøkken.

Oversikt over de elektroniske reglasjenes funksjoner

Sikkerhetsadvarsel

Logisk betjening

Styredisplay

1 = WaterFall På / Av

 

2 = Dyser På / Av

 

3 = Elektronische afvoer- en overloopgarnituur

 

4 = Helletuten På / Av

 

5 = Scenariet Relax På / Av

 

6 = Vannpåfylling till leggene På / Av

 

7 = Scenariet Vitalize På / Av

 

8 = Vannpåfylling til anklene På / Av

Styredisplay 1
Styredisplay 2

Reglasje

Funksjoner

Foot BathATT har en automatisk pauseposisjon. Så fort man trykker eller vrir på et reglasje er systemet klart til å tas i bruk. Hvis systemet ikke har blitt brukt på 60 minutter går systemet tilbake til den automatiske hvileposisjonen. Den forprogrammerte vannmengden oppgår til 80%, den forprogrammerte temperaturen er 38°C. De individuelle innstillingene blir spart i fem minutter etter at vannet ble avstengt.
Driftsklart 1
Driftsklart 2
Pause

På / Av

Med reglasje:
Med reglasje:
Med styredisplay
Med styredisplay
Aktivering av dysene
Når dysene aktiveres manuelt stenges bunnventilen og vann fylles på automatisk. Når vannivået er tilstrekkelig stenges vanntilførselen og dysene aktiveres. Trykker man en gang til på knappen så stenges dysene igjen.

Innstilling av mengde

Innstilling av temperatur

Stenge av skåldingsbeskyttelsen

1 =Vri til maks

 

2 =Trykk og vri samtidig

 

Etter ti minutter kobler skåldingsbeskyttelsen automatisk på igjen.

 

Elektronisk av- og overløpssett

Stenge / Åpne

Scenarier

Å starte et scenario

Mens scenariet pågår kan man forandre temperaturen med +/- 2°C og vannmengden med +/- 20 %. Ved å bruke reglasjen eller displaystyringen kan man avslutte et scenario tidligere.

Komfortfunksjoner

Automatisk vannpåfylling

Å starte en komfortfunksjon

Innstilling av mengde

Styredisplay

1 = WaterFall På / Av

 

2 = Dyser På / Av

 

3 = Elektronische afvoer- en overloopgarnituur

 

4 = Helletuten På / Av

 

5 = Scenariet Relax På / Av

 

6 = Vannpåfylling till leggene På / Av

 

7 = Scenariet Vitalize På / Av

 

8 = Vannpåfylling til anklene På / Av

Styredisplay 1
Styredisplay 2

Reglasje

Foot BathATT har en automatisk pauseposisjon. Så fort man trykker eller vrir på et reglasje er systemet klart til å tas i bruk. Hvis systemet ikke har blitt brukt på 60 minutter går systemet tilbake til den automatiske hvileposisjonen. Den forprogrammerte vannmengden oppgår til 80%, den forprogrammerte temperaturen er 38°C. De individuelle innstillingene blir spart i fem minutter etter at vannet ble avstengt.
Driftsklart 1
Driftsklart 2
Pause

På / Av

Med reglasje:
Med reglasje:
Med styredisplay
Med styredisplay
Aktivering av dysene
Når dysene aktiveres manuelt stenges bunnventilen og vann fylles på automatisk. Når vannivået er tilstrekkelig stenges vanntilførselen og dysene aktiveres. Trykker man en gang til på knappen så stenges dysene igjen.

Innstilling av mengde

Innstilling av temperatur

Stenge av skåldingsbeskyttelsen

1 =Vri til maks

 

2 =Trykk og vri samtidig

 

Etter ti minutter kobler skåldingsbeskyttelsen automatisk på igjen.

 

Elektronisk av- og overløpssett

Stenge / Åpne

Å starte et scenario

Mens scenariet pågår kan man forandre temperaturen med +/- 2°C og vannmengden med +/- 20 %. Ved å bruke reglasjen eller displaystyringen kan man avslutte et scenario tidligere.

Automatisk vannpåfylling

Å starte en komfortfunksjon

Rengjøring