Aktivere
Hot, cold, click!
Digital funksjonsstyring, utallige anvendelsesområder.
Betjene
Regulere individuelt.
Enkel og intuitiv betjening - med ett eneste håndgrep.
Oppleve
Oppleve vannet.
Lett å anvende i bad, spa og kjøkken.

Oversikt over de elektroniske reglasjenes funksjoner

Sikkerhetsadvarsel

Logisk betjening

Styredisplay

1 =Hodedusj På/Av

 

2 =Regnteppe På/Av

 

3 =Hånddusj På/Av

 

4 =Kroppsdusj På/Av

 

 

 

 

 

5 =reAdjust På/Av

 

6 =reJoice På/Av

 

7 =Kalddusj På/Av

 

8 =reLease På/Av

 

 

 

 

9 =Duft reAdjust På/Av

 

10 =Duft reJoice På/Av

 

11 =Dusjbelysning På/Av

 

12 =Duft reLease På/Av

Styredisplay 1
Styredisplay 2
Styredisplay 3

Reglasje

Funksjoner

Pause
Sensory SkyATT har en automatisk pauseposisjon. Så fort man trykker eller vrir på et reglasje er systemet klart til å tas i bruk. Hvis systemet ikke har blitt brukt på 60 minutter går systemet tilbake til den automatiske hvileposisjonen. Den forprogrammerte vannmengden oppgår til 80%, den forprogrammerte temperaturen er 38°C. De individuelle innstillingene blir spart i fem minutter etter at vannet ble avstengt.
Driftsklar - styredisplay 1
Driftsklar - styredisplay 2
Driftsklar - styredisplay 3

På / Av

Med reglasje:
Med reglasje:
Med styredisplay
Kald dusj
Temperatur og mengde kan ikke stilles inn.
Belysning
Belysningens farge og intensitet kan ikke stilles inn.
Duft
Doseringen av duften skjer automatisk via vannet i regnteppet. Det er ikke mulig å aktivere flere dufter samtidig.

Innstilling av mengden

Innstilling av temperaturen

Oppheve skåldingsbeskyttelsen

1 =Vri til maks

 

2 =Trykk og vri samtidig

 

Etter ti minutter kobler skåldingsbeskyttelsen automatisk på igjen.

 

Konfigurere individuelt

Hvis flere tappesteder er aktivert samtidig kan man velge forskjellige tappesteder ved å trykke lenge på dem. Siden kan man stille inn temperatur og vannmengde individuelt for disse tappestedene.

Velge fabrikkinnstillingen for alle tappesteder

Koreografier

Å starte en koreografi

Under en pågående koreografi kan temperaturen forandres med +/- 2°C og vannmengden med +/- 20 %. Ved å bruke reglasjen eller trykke på displayet kan man avslutte en koreografi tidligere.

Duft

Generelle vilkår

Å bytte ut duftflasker

Når en duft er slutt vises tilsvarende ikon grå. Det er en oppfordring til å bytte ut duftflasken. Flasken, som rommer 2 dl, rekker ved fabrikkinnstillingen i omtrent 230 minutter.
Når man bytter ut duftflasken skal man følge anvisningene i bildene 1 til 4.
Bekrefte utbytting

Følg anvisningene på etiketten og pakkseddelen til duftstoffet, når et gjelder sikkerheten ved byttet og håndteringen av tomme flasker.

Bestille nye duftflasker

Pause
Sensory SkyATT har en automatisk pauseposisjon. Så fort man trykker eller vrir på et reglasje er systemet klart til å tas i bruk. Hvis systemet ikke har blitt brukt på 60 minutter går systemet tilbake til den automatiske hvileposisjonen. Den forprogrammerte vannmengden oppgår til 80%, den forprogrammerte temperaturen er 38°C. De individuelle innstillingene blir spart i fem minutter etter at vannet ble avstengt.
Driftsklar - styredisplay 1
Driftsklar - styredisplay 2
Driftsklar - styredisplay 3

På / Av

Med reglasje:
Med reglasje:
Med styredisplay
Kald dusj
Temperatur og mengde kan ikke stilles inn.
Belysning
Belysningens farge og intensitet kan ikke stilles inn.
Duft
Doseringen av duften skjer automatisk via vannet i regnteppet. Det er ikke mulig å aktivere flere dufter samtidig.

Innstilling av mengden

Innstilling av temperaturen

Oppheve skåldingsbeskyttelsen

1 =Vri til maks

 

2 =Trykk og vri samtidig

 

Etter ti minutter kobler skåldingsbeskyttelsen automatisk på igjen.

 

Konfigurere individuelt

Hvis flere tappesteder er aktivert samtidig kan man velge forskjellige tappesteder ved å trykke lenge på dem. Siden kan man stille inn temperatur og vannmengde individuelt for disse tappestedene.

Velge fabrikkinnstillingen for alle tappesteder

Å starte en koreografi

Under en pågående koreografi kan temperaturen forandres med +/- 2°C og vannmengden med +/- 20 %. Ved å bruke reglasjen eller trykke på displayet kan man avslutte en koreografi tidligere.

Generelle vilkår

Å bytte ut duftflasker

Når en duft er slutt vises tilsvarende ikon grå. Det er en oppfordring til å bytte ut duftflasken. Flasken, som rommer 2 dl, rekker ved fabrikkinnstillingen i omtrent 230 minutter.
Når man bytter ut duftflasken skal man følge anvisningene i bildene 1 til 4.
Bekrefte utbytting

Følg anvisningene på etiketten og pakkseddelen til duftstoffet, når et gjelder sikkerheten ved byttet og håndteringen av tomme flasker.

Bestille nye duftflasker

Rengjøring

Styredisplay

1 =Hodedusj På/Av

 

2 =Regnteppe På/Av

 

3 =Hånddusj På/Av

 

4 =Kroppsdusj På/Av

 

 

 

 

 

5 =reAdjust På/Av

 

6 =reJoice På/Av

 

7 =Kalddusj På/Av

 

8 =reLease På/Av

 

 

 

 

9 =Duft reAdjust På/Av

 

10 =Duft reJoice På/Av

 

11 =Dusjbelysning På/Av

 

12 =Duft reLease På/Av

Styredisplay 1
Styredisplay 2
Styredisplay 3

Reglasje