Stimulating energy

Culture-driven innovations

Inspirasjon og impulser for mennesker, merke og produkter gjennom utveksling med kunstnere og kreative. Hvordan oppstår innovasjoner? Muligens på tegnebrettet, i think tanks, i forskningsgrupper. Eller også i form av en genial idé. Vi er overbevist om at utover dette fører den direkte og intensive beskjeftigelsen med kunst og kultur til nye verdier. Til nye tanker, synsmåter, løsninger, strategier. Siden 1996 har vi initiert egne prosjekter og understøttet utvalgte utstillinger – opprinnelig for å fordype idéen om en “kultur i badet”, gi dens kompleksitet og innhold. Som initiator utvikler vi egne prosjektserier, der kunstnere, musikere, designere og arkitekter agerer i sammenheng med merket Dornbracht på grunnlag av den respektive problemstillingen. Med til dette hører Statements, Performances, Edges og Conversations. Som en kontinuerlig fremmer av kunstnere, utstillinger og museer følger Dornbracht utover dette sin overbevisning om at foretak har et overordnet samfunnsmessig ansvar. Dette dokumenteres gjennom våre Installation Projects og Sponsorships.
Det har oppstått en kontinuerlig utveksling mellom kunstnere, musikere, arkitekter, designere og bedriften. For oss en sjanse til å se verden med andre øyne, tanke ny energi. For å si det på en enkel måte: Kunst og kultur som et slags eksternt forskningslaboratorium. Resultatet: I dag står merket Dornbracht for kunnskaper, ideer og inspirasjoner rundt elementet vann. I denne forbindelsen er det områdene arkitektur, livsstil, design, teknologi og kultur som danner fundamentet.