Aktivere
Hot, cold, click!
Digital funksjonsstyring, utallige anvendelsesområder.
Betjene
Regulere individuelt.
Enkel og intuitiv betjening - med ett eneste håndgrep.
Oppleve
Oppleve vannet.
Lett å anvende i bad, spa og kjøkken.

Oversikt over de elektroniske reglasjenes funksjoner

Sikkerhetsadvarsel

Produktbeskrivning

Fri plassering
Integrert i oppvaskkummen

Logisk betjening

Styredisplay

1 =Vann På / Av

2 =Dosering 0,1-0,9 l

3 =Bunnventilen Stengt / Åpen

4 =Dosering 1-9 l

Reglasje

Funksjoner

eUNIT KITCHEN har en automatisk pauseposisjon. Så fort man trykker eller vrir på et reglasje er systemet klart til å tas i bruk. Hvis systemet ikke har blitt brukt på 60 minutter går systemet (inkl. fotsensoren) tilbake til den automatiske hvileposisjonen. Den forprogrammerte vannmengden oppgår til 80%, den forprogrammerte temperaturen er 28°C. De individuelle innstillingene blir spart i fem minutter etter at vannet ble avstengt.
Driftsklart
Pause

På / Av

Med reglasje:
Styring via display
Med fotsensor:

Innstilling av mengde

Temperaturinnstilling

Temperaturinnstilling
Oppheve skåldingsbeskyttelsen

1 = Vri til maks

 

2 = Trykk + vri samtidig

 

Etter ti minutter kobler skåldingsbeskyttelsen automatisk på igjen.

Åpne / stenge bunnventilen

Stenge / Åpne

Dosering

Ved å trykke på den venstre knappen gjentatte ganger kan man velge individuelt mellom 1,0 og 9,0 l.
Ved å trykke på den høyre knappen gjentatte ganger kan man velge individuelt mellom 0.1 og 0,9 l.

Fri plassering
Integrert i oppvaskkummen

Styredisplay

1 =Vann På / Av

2 =Dosering 0,1-0,9 l

3 =Bunnventilen Stengt / Åpen

4 =Dosering 1-9 l

Reglasje

eUNIT KITCHEN har en automatisk pauseposisjon. Så fort man trykker eller vrir på et reglasje er systemet klart til å tas i bruk. Hvis systemet ikke har blitt brukt på 60 minutter går systemet (inkl. fotsensoren) tilbake til den automatiske hvileposisjonen. Den forprogrammerte vannmengden oppgår til 80%, den forprogrammerte temperaturen er 28°C. De individuelle innstillingene blir spart i fem minutter etter at vannet ble avstengt.
Driftsklart
Pause

På / Av

Med reglasje:
Styring via display
Med fotsensor:

Innstilling av mengde

Temperaturinnstilling

Temperaturinnstilling
Oppheve skåldingsbeskyttelsen

1 = Vri til maks

 

2 = Trykk + vri samtidig

 

Etter ti minutter kobler skåldingsbeskyttelsen automatisk på igjen.

Åpne / stenge bunnventilen

Stenge / Åpne

Dosering

Ved å trykke på den venstre knappen gjentatte ganger kan man velge individuelt mellom 1,0 og 9,0 l.
Ved å trykke på den høyre knappen gjentatte ganger kan man velge individuelt mellom 0.1 og 0,9 l.

Rengjøring