Produktteknologi

Water Dispenser

Høy brukerkomfort: bare en betjeningsarm for kaldt og varmt vann.

System

Når WATER DISPENSER er installert på arbeidsplaten, leverer den kaldt eller kokende varmt vann uten fremløpstider. Den kobles til en tank og et kaldtvannsfilter som er tilgjengelig på markedet. De to komponentene monteres plassparende under kummen i underskapet.