Nyheter 2013

Dornbracht utformer den digitale fremtiden i bad og kjøkken


Dornbracht sikter 2013 med sitt nye motto "Culturing Life" inn seg på fremtiden. Bade- og kjøkkenkultur får nytt innhold – dagens ideer for morgendagens behov.

Vi lever i en forandret verden. Det er ikke bare den lynraske digitale forandringen som spiller en rolle, også megatrenden Healthness påvirker våre liv. Dornbracht bidrar til denne kulturelle forvandlingsprosessen og bygger videre på sin solide grunn når det gjelder design- og vannkompetanse: Teknologiske fremskritt, når det gjelder komfort og kombinasjonsmuligheter, samt forebyggelse, når det gjelder helse og velbefinnende, er det som preger varemerkets målsetting og produktutvikling for fremtiden. Slik former – kultiverer – Dornbracht livet, stadig på nytt. Den nye varemerkesvisjonen: "Culturing Life".
Mer

Nyhetene i korthet:

Dornbracht Bathroom – Aesthetics, beauty and care
I tillegg til sin nye varemerkesvisjon definerer Dornbracht med "Aesthetics, beauty and care" en særskilt ambisjon for baderommet som livsmiljø. Estetikk, skjønnhet og helsepleie står som viktige element i sentrum for produktutviklingen.

Personal needs, individual spaces
De nye, spesialiserte armaturene for sonene "Cleansing", "Showering", "Bathing" og "Foot Bathing" er helt tilpasset behovene i hvert og ett av disse områdene. Målsetningen er å utvikle enda bedre, enda smartere og enda mer presise måter å levere vann på. Dornbrachtproduktenes klare og rene former gjør det mulig å kombinere enheter fra forskjellige serier og med ulik design. Kolleksjonen blir til et enestående, modulært byggesett som kan tilpasses hver og ens individuelle behov. 
-> Mer 

Sensory Sky
Som å dusje under åpen himmel – slik er den nye, enestående sensuelle dusjopplevelsen Sensory Sky. Forskjellige slags regn, tåke, lyder og lukter samles til komplekse scenerier, med inspirasjon fra værforhold og stemninger i naturen. Særskilt påvirkes sansene av de naturlige luktkomposisjonene som er tilpasset den totale koreografien. Styringen skjer enkelt med hjelp av Dornbrachts nye, digitale Smart Tools, utviklet innenfor rammene av den nye teknologien Smart Water.
-> Mer

Smart Water
Smart Water står for visjonen om å utnytte digitaliseringens tallrike muligheter og sjanser på badet (og kjøkkenet) – og drive utviklingen videre. Den smarte teknologien knytter sammen komponentene på badet med hverandre og gjør det dermed mulig å underlette bruken og gjøre den mer individuell. Grunnlaget er de Smart Tools som Dornbracht har utviklet. Grensesnittet består av to reglasjer som styrer temperaturen og vannmengden samt en eller flere displaybrytere.
-> Mer

Dornbracht Kitchen – Eat, drink & think
I tillegg til nyhetene for badet overfører Dornbracht de digitale mulighetene også til det andre området der man har stor kompetanse – til kjøkkenet. Bedriften presenterer 2013 kjøkkennyheter som bygger på teknologien Smart Water, nyheter som forenkler og støtter arbeidsprosessene.

eUnit Kitchen
Det beste eksemplet: eUnit Kitchen. Den første elektroniske produktløsningen optimerer arbeidsprosessene med hjelp av digitalt styrte armaturer og utmerker seg ved en intuitiv, enkel betjening 
-> Mer

Pivot
Den nye premiumarmaturen Pivot med en aksjonsradius på 360 grader omdefinerer begrepet fleksibilitet på kjøkkenet.
-> Mer

Mindre