Współczesna sztuka i kultura jako inspiracja i wskazówka

Co zyskuje firma angażując się we wspieranie sztuki współczesnej? I czy w ogóle może coś na tym zyskać? Już od 1996 roku Dornbracht inicjuje i wspiera wybrane wystawy i projekty. Pierwotnie podłożem dialogu było pogłębianie idei „kultury w łazience”, nadanie jej kompleksowości. Dziś dialog ten zyskał on zupełnie nową jakość. Efektem tego wsparcia jest ciągły dialog niezależnych artystów, muzyków, architektów, projektantów i firmy Dornbracht. Szansa, by spojrzeć na świat oczyma innych.

Dornbracht Culture Projects (44) Pokaż wszystko