1 / 1

Dornbracht Conversations to platforma stworzona dla otwartego dialogu międzydyscyplinarnego przedstawicieli architektury, designu i sztuki. Tematem tych dyskusji są zawsze zagadnienia istotne z punktu widzenia marki i produktu. Sięgają one do aktualnych obecnie kwestii: Co jest klasyką designu i jaką pozycję mają klasycy w dobie kultury transwersalnej? Czy design to sztuka? Czy sztuka to design? Co ukrywa się pod pojęciem „Nowej Normalności”?
W tej serii dyskusji wzięli jak dotąd udział między innymi Tobias Rehberger, Stefan Diez, Gerda Breuer, Dieter i Michael Sieger, Mike Meiré, Andreas Dornbracht, Harald Falckenberg, Konstantin Grcic, Mateo Kries, Matteo Thun oraz Thomas Wagner.