Co dzieli, a co łączy?

W ramach drugiej imprezy z serii Drornbracht Conversations (DC 2) znani przedstawiciele sztuki i designu dyskutowali na temat „Czy design jest sztuką, czy sztuka jest designem?”. Uczestnicy dyskusji panelowej, która miała miejsce w Museum Ludwig (w Kolonii), udzielili odpowiedzi na główne pytanie wieczoru jednoznacznym „Nie”, mimo że definicje i punkty widzenia w kwestii „jak i dlaczego” były bardzo zróżnicowane. Uczestnikami dyskusji panelowej byli artysta Tobias Rehberger, kolekcjoner sztuki Harald Falckenberg, designer Konstantin Grcic oraz dyrektor kreatywny Mike Meiré. Dyskusję poprowadziła Katia Baudin, zastępca dyrektora Museum Ludwig.
Dzięki Dornbracht Conversations firma Dornbracht wprowadziła w życie nowość – platformę do dyskusji interdyscyplinarnej pomiędzy architekturą, designem i sztuką.