Myśleć innymi procesami.

Mike Meiré jako kurator prezentuje obiekty i kuchnie uliczne z różnych części świata. Wystawa ukazuje rzeźbiarską jakość autentycznych przedmiotów i ich kulturową tożsamość. Dekontekstualizacja umożliwia przy tym spojrzenie z różnych punktów widzenia. Z jakich materiałów jest zbudowana taka kuchnia, jakie mają one pochodzenie i jaką niosą ze sobą treść? Mike Meiré: „Dzięki tego typu badaniom terenowym mam nadzieję na rozwój, który prowadzi do innych środków wyrazu i do estetyki, która poszukuje niespójności stylu.”
Wystawa Global Street Food została po raz pierwszy zaprezentowana w ramach „Passagen” przy okazji imm Cologna w 2009 roku. Następnie wystawa była prezentowana podczas „Art Basel” w muzeum Vitra Design.