1 / 1

Dornbracht Installation Projects powstały w 1999 roku w ramach współpracy Udo Kittelmannana i Kölnischer Kunstverein, a obecnie są kontynuowane przez Neue Nationalgalerie w Berlinie.
Celem tego publiczno-prywatnego partnerstwa jest inicjowanie i finansowanie nowych projektów wybranych artystów. Stworzone przy tej okazji instalacje można oglądać tylko czasowo, każdorazowo tylko w jednym pomieszczeniu wystawienniczym muzeum.
Do artystów, którzy jak dotąd wystawili swoje prace w ramach tej serii, należą Michel Majerus, Anna Gaskell, Martin Boyce, Rudolf Stingel, Anton Henning i Thomas Bayrle.