If we are dead, so it is.

Michel Majerus wykorzystuje obrazowe cytaty z różnorodnych dzieł malarstwa zarówno z kultury wysokiej, jak i niskiej. Przy tym tworzy on adekwatny obraz aktualnego ducha czasu, na który coraz większy wpływ wywiera tempo. „Nie można robić sztuki dla sztuki” - mówi Majerus. Pracując zgodnie z zasadami ekonomii, wyprzedził on „klasyczne” wyobrażenie malarstwa i stawia je w nowym świetle, poprzez potęgowanie zapożyczeń w sztuce agresywnym zappingem. Wystawa z serii Dornbracht Installation Projects, zaprojektowana celowo do wymogów tej hali o powierzchni 500 metrów kwadratowych, nosiła tytuł „if we are dead, so it is” i przedstawiała na całej długości i szerokości pomieszczenia rampę dla deskorolkarzy, która miała symbolizować pracę zmarłego w 2002 roku młodego artystę.

Documentation