Muzeum jako Home Depot.

Rudolf Stingel przekształcił dużą trójkątną salę MMK (Museum für Moderne Kunst) we Frankfurcie w połyskującą "dobrą izbę z dekoracjami" i stworzył tym samym uderzające przeciwieństwo typowych współczesnych wnętrz muzealnych, projektowanych jako „White Cube”. Komentarz polemiczno-wizualny w ramach Dornbracht Installation Projects. Przy pomocy „Home Depot”, jak brzmi tytuł instalacji, artysta wskazał na noszącą tę samą nazwę największą amerykańską sieć marketów budowlanych, których oferta dla Stingela stanowi swego rodzaju matrycę dla produkcji i wprowadzania pomysłów w życie. Poprzez odniesienie się dodatkowo do obrazów ze zbiorów MMK, Stingel poddał pod dyskusję własne dzieło i jednocześnie odzwierciedlił możliwe cechy wspólne dla towarów ze składu budowlanego i muzealnego magazynu obrazów.