Video.

Trzecie wydanie Statements jest poświęcone współczesnej sztuce wideo. Autorzy wydania: Rosemarie Trockel, Douglas Gordon, Lothar Hempel i literat Benjamin von Stuckrad-Barre. Rosemarie Trockel stworzyła pracę wideo pod tytułem „Była noc, było zimno i dużo wypiliśmy”. Douglas Gordon zatytutłował swój film po prostu „Bathroom”, a Lothar Hempel swoją pracę „Rzeczy wyrzucone na brzeg”. Autor Benjamin von Stuckrad-Barre napisał dla Statements 03 nowelę pod tytułem „Bad Vibes”.

Documentation