Extra/Ordinary

Dornbracht Conversations 3

A further dimension on the rise of New Normal

Gdy zaczniemy przeglądać najnowsze dyskusje, artykuły w czasopismach oraz książki dotyczące tematu designu, zauważamy, że jednym z głównych zagadnień jest zmieniające się postrzeganie kształtowania. „Duch czasu“ oraz „lifestyle“ ustępują w wielu miejscach nowej normalności: „The New Normal“. Co to oznacza? Czy ponadczasowość, stoicki spokój, zdrowy rozsądek i rozwaga są nowymi znakami czasu? „Moim zdaniem będziemy przeżywać przemianę wartości, która znajdzie zrozumienie przynajmniej u pewnej grupy nabywców“, mówi designer produktów Stefan Diez (uczestnik Dornbracht Conversations 1). „Będziemy uważać za szczególnie wartościowe nie tylko perfekcyjne wykonanie rzemieślnicze, ale również coraz większą uwagę będziemy skupiać na pytaniu »Jak«.“
Dla ekonomisty i autora Richarda Floridy rozpoczyna się całkiem nowa era konsumpcji. Status nie będzie już demonstrowany przez nadmiar, lecz przez przemyślaną konsumpcję. Jeden z trendów podążających w tym kierunku jest widoczny już od dłuższego czasu. Już jakiś czas temu wystawa dotycząca ery Biedermeier pod tytułem „Die Erfindung der Einfachheit“ („Wynalezienie prostoty“) mówiła sama za siebie. Wystawa wyraźnie podkreśliła ponownie przebudzoną tęsknotę szerokich mas społeczeństwa za nową przejrzystością, nową wyrazistością oraz moralnością. Wyzwoloną przez różne kryzysy i permanentnie rozszerzający się wymiar złożoności.
„Dornbracht Conversations (DC)“ były poświęcone zagadnieniom związanym z tym problemem i zostały zatytułowane „Extra/Ordinary. A further Dimension on the rise of New Normal“ („Kolejny wymiar powstania Nowej Normalności“). Format Dornbracht Conversations pozwala na regularne spotkania osobowości z branży architektury, projektowania i sztuki. Umożliwia omówienie najważniejszych kwestii związanych z zagadnieniami wyznaczającymi kierunki. Stwarza także szansę przedstawienia własnych doświadczeń i uwag oraz pozwala wejść w dialog z publicznością. Celem trzeciej już imprezy z serii Dornbracht Conversations była zasadnicza dyskusja nad związkiem pomiędzy aktualnymi trendami w społeczeństwie oraz ich znaczeniem dla rozwoju strategii projektowych, designu produktów i architektury. Omówiono na przykład nowe, głębsze spojrzenie na design – nie tylko u teoretyków designu czy też socjologów, lecz również u szerszej publiczności, konsumenta designu. W dyskusji wzięli udział Mateo Kries, kurator i kierownik programu Vitra Design Museum w Weil nad Renem, projektant Michael Sieger, architekt Matteo Thun, autor Thomas Wagner, dyrektor kreatywny Mike Meiré oraz Andreas Dornbracht. Dyskusję poprowadził Marcus Fairs, dziennikarz i założyciel platformy architektury I designu „dezeen“. Wyraźnie widać było chęć firmy do całościowego zaangażowania się w aktualne zagadnienia w kontekście designu, kultury, architektury. Można było także zaobserwować chęć tworzenia produktów odnoszących sukcesy, które otwierałyby szeroki kanon kształtów oraz posiadałyby odpowiednie cechy, takie jak trafność, proporcję i precyzję. Wszystko dlatego, że podstawą filozofii marki jest zachowanie duchowej otwartości i dążenie do ewolucji łazienki.