Stimulating energy

Culture-driven innovations

Inspiracja i impulsy dla ludzi, marki i produktów poprzez wymianę z artystami i twórcami. W jaki sposób powstają innowacje? Na desce kreślarskiej, w Think Tankach, w grupach badawczych. Lub też jako genialne pomysły. Jesteśmy przekonani, że bezpośrednia i intensywna wymiana poglądów ze sztuką i kulturą prowadzi do powstania czegoś nowego. Do nowych myśli, punktów widzenia, dróg, strategii. Od roku 1996 inicjujemy własne projekty I wspieramy wybrane wystawy. Początkowo robiliśmy to, aby pogłębiać ideę „kultury w łazience“ i wydobywać jej złożoność i treść. Inicjujemy też własne serie projektowe, w których artyści, muzycy, projektanci i architekci działają na podstawie zadawanych pytań łączących się kontekstowo z marką Dornbracht. Należą do nich Statements, Performances, Edges i Conversations. Jako stały mecenas artystów, wystaw i muzeów firma Dornbracht jest przekonana, że ciąży na niej wyjątkowa społeczna odpowiedzialność. Jest ona uwidaczniana poprzez Installation Projects oraz Sponsorships.
Trwa ciągła wymiana pomiędzy artystami, muzykami, architektami, projektantami i przedsiębiorstwem. Dla nas jest to szansa na spojrzenie na świat innymi oczyma, uzyskania nowej energii. Mówiąc prościej: sztuka i kultura stanowią dla nas rodzaj zewnętrznego laboratorium badawczego. Rezultat: obecnie marka Dornbracht oznacza wiedzę, idee i inspiracje związane z żywiołem wody. Architektura, styl życia, design, technologia i kultura stanowią dla nas fundament.

Stimulating energy

Culture-driven innovations

Inspiracja i impulsy dla ludzi, marki i produktów poprzez wymianę z artystami i twórcami. W jaki sposób powstają innowacje? Na desce kreślarskiej, w Think Tankach, w grupach badawczych. Lub też jako genialne pomysły. Jesteśmy przekonani, że bezpośrednia i intensywna wymiana poglądów ze sztuką i kulturą prowadzi do powstania czegoś nowego. Do nowych myśli, punktów widzenia, dróg, strategii. Od roku 1996 inicjujemy własne projekty I wspieramy wybrane wystawy. Początkowo robiliśmy to, aby pogłębiać ideę „kultury w łazience“ i wydobywać jej złożoność i treść. Inicjujemy też własne serie projektowe, w których artyści, muzycy, projektanci i architekci działają na podstawie zadawanych pytań łączących się kontekstowo z marką Dornbracht. Należą do nich Statements, Performances, Edges i Conversations. Jako stały mecenas artystów, wystaw i muzeów firma Dornbracht jest przekonana, że ciąży na niej wyjątkowa społeczna odpowiedzialność. Jest ona uwidaczniana poprzez Installation Projects oraz Sponsorships.
Trwa ciągła wymiana pomiędzy artystami, muzykami, architektami, projektantami i przedsiębiorstwem. Dla nas jest to szansa na spojrzenie na świat innymi oczyma, uzyskania nowej energii. Mówiąc prościej: sztuka i kultura stanowią dla nas rodzaj zewnętrznego laboratorium badawczego. Rezultat: obecnie marka Dornbracht oznacza wiedzę, idee i inspiracje związane z żywiołem wody. Architektura, styl życia, design, technologia i kultura stanowią dla nas fundament.