Aktywacja
Hot, cold, click!
Cyfrowe elementy obsługowe, niezliczone możliwości zastosowania
Obsługa
Indywidualna regulacja
Łatwa, intuicyjna obsługa — jednym ruchem dłoni
Doświadczanie
Doświadczanie wody
Wygodne aplikacje do łazienki, spa oraz kuchni

Przegląd wszystkich funkcji elektronicznych elementów obsługowych

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

System obsługi

Przyciski na wyświetlaczu

1 =Natrysk głowy włączanie / wyłączanie

 

2 =Kurtyna deszczowa włączanie / wyłączanie

 

3 =Natrysk ręczny włączanie / wyłączanie

 

4 =Natrysk do ciała włączanie / wyłączanie

 

 

 

 

 

5 =reAdjust włączanie / wyłączanie

 

6 =reJoice włączanie / wyłączanie

 

7 =Chłodna mgła włączanie / wyłączanie

 

8 =reLease włączanie / wyłączanie

 

 

 

 

9 =Zapach reAdjust włączanie / wyłączanie

 

10 =Zapach reJoice włączanie / wyłączanie

 

11 =Oświetlenie strefy natrysku włączanie / wyłączanie

 

12 =Zapach reLease włączanie / wyłączanie

Przyciski na wyświetlaczu 1
Przyciski na wyświetlaczu 2
Przyciski na wyświetlaczu 3

Pokrętła

Funkcje

Tryb czuwania
Urządzenie Sensory SkyATT wyposażone jest w funkcję automatycznego przechodzenia w tryb czuwania. Wciśnięcie lub przekręcenie dowolnego elementu obsługowego powoduje, że system jest gotowy do pracy. Po 60 minutach od ostatniego użycia System przełącza się automatycznie ponownie w tryb czuwania. Zdefiniowana wstępnie ilość wody wynosi 80%, zdefiniowana wstępnie temperatura 38 °C. Indywidualne ustawienia pozostają w pamięci przez 5 minut od momentu wyłączenia dopływu wody.
Tryb pracy — przyciski na wyświetlaczu 1
Tryb pracy — przyciski na wyświetlaczu 2
Tryb pracy — przyciski na wyświetlaczu 3

Włączanie / wyłączanie

Za pomocą pokrętła
Za pomocą pokrętła
Za pomocą przycisku na wyświetlaczu
Chłodna mgła
Nie można regulować temperatury i ilości wody.
Światło
Nie można regulować koloru i intensywności światła.
Zapach
Dozowanie zapachu następuje automatycznie poprzez wodę tworzącą deszczową kurtynę. Aktywacja kilku różnych zapachów równocześnie jest niemożliwa.

Regulacja ilości

Regulacja temperatury

Wyłączanie zabezpieczenia przed poparzeniem

1 =obrócić do maksimum

 

2 =równocześnie nacisnąć i obrócić

 

 Po dziesięciu minutach automatycznie włącza się ponownie zabezpieczenie przed poparzeniem.

 

Indywidualna konfiguracja

Jeżeli aktywnych jest równocześnie kilka dysz, można wybierać poszczególne dysze poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku. Następnie dla wybranej dyszy można indywidualnie ustawić temperaturę i ilość wody.

Przywrócenie wstępnych ustawień wszystkich dysz

Choreografie

Włączanie choreografii

W czasie trwania choreografii można zmieniać temperaturę o +/- 2 °C i ilość wody o +/- 20%. Można zakończyć choreografię wcześniej, naciskając w dowolnym momencie pokrętło lub przycisk na wyświetlaczu.

Zapach

Ogólne Warunki

Wymiana pojemników z substancjami zapachowymi

Gdy substancja zapachowa się skończy, symbol wyświetla się na kolor szary. Jest to informacja, że należy wymienić pojemnik z substancją zapachową. Pojemnik o pojemności 200 ml ze wstępnie ustawioną ilością dozowania wystarcza na ok. 230 minut.
Aby wymienić pojemnik z substancją zapachową, należy wykonać czynności zgodnie z ilustracjami 1 do 4.
Potwierdzanie wymiany pojemnika

Podczas wymiany i utylizacji opróżnionych pojemników należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa umieszczonych na etykiecie i ulotce dołączonej do produktu.

Zamawianie dodatkowych pojemników z substancjami zapachowymi

Tryb czuwania
Urządzenie Sensory SkyATT wyposażone jest w funkcję automatycznego przechodzenia w tryb czuwania. Wciśnięcie lub przekręcenie dowolnego elementu obsługowego powoduje, że system jest gotowy do pracy. Po 60 minutach od ostatniego użycia System przełącza się automatycznie ponownie w tryb czuwania. Zdefiniowana wstępnie ilość wody wynosi 80%, zdefiniowana wstępnie temperatura 38 °C. Indywidualne ustawienia pozostają w pamięci przez 5 minut od momentu wyłączenia dopływu wody.
Tryb pracy — przyciski na wyświetlaczu 1
Tryb pracy — przyciski na wyświetlaczu 2
Tryb pracy — przyciski na wyświetlaczu 3

Włączanie / wyłączanie

Za pomocą pokrętła
Za pomocą pokrętła
Za pomocą przycisku na wyświetlaczu
Chłodna mgła
Nie można regulować temperatury i ilości wody.
Światło
Nie można regulować koloru i intensywności światła.
Zapach
Dozowanie zapachu następuje automatycznie poprzez wodę tworzącą deszczową kurtynę. Aktywacja kilku różnych zapachów równocześnie jest niemożliwa.

Regulacja ilości

Regulacja temperatury

Wyłączanie zabezpieczenia przed poparzeniem

1 =obrócić do maksimum

 

2 =równocześnie nacisnąć i obrócić

 

 Po dziesięciu minutach automatycznie włącza się ponownie zabezpieczenie przed poparzeniem.

 

Indywidualna konfiguracja

Jeżeli aktywnych jest równocześnie kilka dysz, można wybierać poszczególne dysze poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku. Następnie dla wybranej dyszy można indywidualnie ustawić temperaturę i ilość wody.

Przywrócenie wstępnych ustawień wszystkich dysz

Włączanie choreografii

W czasie trwania choreografii można zmieniać temperaturę o +/- 2 °C i ilość wody o +/- 20%. Można zakończyć choreografię wcześniej, naciskając w dowolnym momencie pokrętło lub przycisk na wyświetlaczu.

Ogólne Warunki

Wymiana pojemników z substancjami zapachowymi

Gdy substancja zapachowa się skończy, symbol wyświetla się na kolor szary. Jest to informacja, że należy wymienić pojemnik z substancją zapachową. Pojemnik o pojemności 200 ml ze wstępnie ustawioną ilością dozowania wystarcza na ok. 230 minut.
Aby wymienić pojemnik z substancją zapachową, należy wykonać czynności zgodnie z ilustracjami 1 do 4.
Potwierdzanie wymiany pojemnika

Podczas wymiany i utylizacji opróżnionych pojemników należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa umieszczonych na etykiecie i ulotce dołączonej do produktu.

Zamawianie dodatkowych pojemników z substancjami zapachowymi

Czyszczenie

Przyciski na wyświetlaczu

1 =Natrysk głowy włączanie / wyłączanie

 

2 =Kurtyna deszczowa włączanie / wyłączanie

 

3 =Natrysk ręczny włączanie / wyłączanie

 

4 =Natrysk do ciała włączanie / wyłączanie

 

 

 

 

 

5 =reAdjust włączanie / wyłączanie

 

6 =reJoice włączanie / wyłączanie

 

7 =Chłodna mgła włączanie / wyłączanie

 

8 =reLease włączanie / wyłączanie

 

 

 

 

9 =Zapach reAdjust włączanie / wyłączanie

 

10 =Zapach reJoice włączanie / wyłączanie

 

11 =Oświetlenie strefy natrysku włączanie / wyłączanie

 

12 =Zapach reLease włączanie / wyłączanie

Przyciski na wyświetlaczu 1
Przyciski na wyświetlaczu 2
Przyciski na wyświetlaczu 3

Pokrętła