Komfort dzięki nowoczesnej technologii High-Tech

Pierwsze elektroniczne rozwiązanie do kuchni oferowane przez fi rmę Dornbracht: eUnit Kitchen. Produkt wspomaga dzięki różnym funkcjom codzienne procesy robocze w kuchni. Oprócz możliwości sterowania temperatury i ilości za pomocą elementów obsługi, nożny czujnik zastępuje ”brakującą“ rękę i umożliwia czerpanie wody zupełnie bez obsługi ręcznej.

Do tego dochodzi funkcja elektronicznego mimośrodu oraz dozowania wody, polegająca na dokładnym pomiarze pobieranej wody w odstępach 1-litrowych i 0,1-litrowych. Kompaktowa budowa eUnit Kitchen umożliwia umieszczenie modułu w szafce dolnej na zasadzie „podłącz i używaj”, bez potrzeby wykorzystania dużej ilości miejsca.

Dornbracht Kitchen

(GB/I/E)

Pobieranie do koszyka
Dornbracht Produktinformation Küche

Dornbracht Kitchen Product information

(GB/I/E)

Pobieranie do koszyka