Trwałość nie powstaje na podstawie programów czy wytycznych, lecz dzięki współgrze kreatywnych umysłów. Dla firmy Dornbracht działania na rzecz trwałości mają znaczenie w bezpośrednim kontekście z postawą pozwalającą w każdej chwili na skorygowanie swoich własnych działań. Dlatego cel, jakim jest aktywne wspieranie ochrony klimatu i oszczędność surowców postrzegany jest jako ciągłe wyzwanie, w związku z przedsiębiorczością, jak i bezpośrednio przy warsztacie każdego pracownika.
Przy czym przedsiębiorstwo osiąga o wiele więcej niż wymagają tego przepisy dotyczące produkcji i produktów, mówi przedsiębiorca Andreas Dornbracht: „Poszukujemy długotrwałych rozwiązań dotyczących całego procesu tworzenia wartości”.
Więcej...
„Znajomość kontekstów” – cennym zasobem
Dzięki organizacji bazującej na płytkich hierarchiach powstają między pracownikami Dornbrachta synergie w codziennej wymianie wiedzy i doświadczeń. Konkretnie wygląda to tak, że w wypadku każdego powstającego problemu - np. przy wdrażaniu nowych materiałów, nowych koncepcji procesów logistycznych lub tworzeniu nowych rozwiązań systemowych i produkcyjnych - można skorzystać z takiego rodzaju zasobów, które określić wypada „znajomością kontekstów”. Udane rozwiązania powstają wtedy, gdy kreatywnie współpracują ze sobą umysły. Ogółem wynik nabiera znacznie większej wagi i cechuje go większa trwałość - niż wtedy, gdy każdy dział pracuje nad osobnym rozwiązaniem.
Dla Dornbrachta jest rzeczą oczywistą, że wszelkie starania na rzecz trwałości nie są określane wyłącznie przez wartości graniczne. Wręcz przeciwnie. Przedsiębiorstwo chce być właśnie tą siłą, która wprowadza innowacje, mówi Andreas Dornbracht. „Dla nas ważne jest to, że jako lider niemieckiej branży sanitarnej możemy posuwać na przód dyskusję o oszczędnym obchodzeniu się surowcem, jakim jest woda”.

Nowoczesna technologia angażuje się na rzecz środowiska
Dornbracht od 2007 r. znacząco ogranicza ilość wytwarzanych ścieków; dużo bardziej niż wymagają tego przepisy. W procesie uszlachetniania powierzchni zużycie wody ograniczyliśmy dzięki nowym technologiom o 70 procent. Jednocześnie firmie Dornbracht udało się także zredukować przenoszenie reszty cieczy z kąpieli metali szlachetnych praktycznie do zera. Dzięki kosztownemu systemowi filtrów powietrza w zakresie uszlachetniania powierzchni wyciągany jest pył szlifierski i odprowadzany do obiegu recyklingowego.
Armatura Dornbracht składa się w 100 procentach z materiałów z pochodzących z obiegu surowców, dających przerobić się wtórnie. Także w kontekście trwałości wszystkie modele armatury umywalkowej i kuchennej Dornbracht zostaną do końca 2011 r. przestawione na stopy miedziano-cynkowe, i to niezależnie od wymagań ustawodawcy. Działania te pozwalają uniknąć przenikania ołowiu do wody pitnej.

WELL – Water Efficiency Label
W celu wspierania odpowiedzialnego wykorzystywania wody, Dornbracht bierze udział w wprowadzeniu znaku „WELL – Water Efficiency Label”. Chodzi tu przy tym najpierw o dobrowolne partycypowanie w systemie klasyfikacji europejskiego przemysłu sanitarnego wytwarzającego armaturę, który ma zostać przekształcony w następnym etapie w standard. W celu uświadomienia problematyki związanej z surowcami liderzy niemieckiej branży sanitarnej połączyli się, tworząc już w 2009 r. inicjatywę „Blue Responsibility”. Także i tu zaangażowanie Dornbrachta zmierza ku oszczędnemu wykorzystywaniu wody pitnej, jak i stosowania materiałów przyjaznych dla środowiska.

Mniej

Fakty

 • Portret

  Armatura premium z Iserlohn. Rodzinne przedsiębiorstwo ustanawia swymi innowacyjnymi produktami kryteria obowiązujące w kuchni i łazience.   Więcej...
 • Historia

  Od ponad 60 lat nazwa Dornbracht kojarzy się z odwagą kroczenia nowymi drogami. Wszystko zaczęło się po fajrancie w baraku w Iserlohn.   Więcej...

Kompetencje

 • Wydajność

  „Pracownik musi znać dokładnie swój udział w sukcesie firmy” - Dornbracht podnosi wydajność w swojej centrali w Iserlohn.   Więcej...
 • Technologia

  Kompleksowe formy geometryczne pokrywane są z ogromną łatwością - dzięki nowej galwanizerni Dornbracht zapewnia sobie wyraźną przewagę nad konkurencją.   Więcej...
 • Trwałość

  Zarządzanie surowcami w celu jak najdłuższego ich wykorzystywania funkcjonuje u Dornbrachta na podstawie kreatywnej współgry umysłów - i wykracza poza granice narzucone przez ustawy.   Więcej...
 • Jakość

  Międzynarodowe nagrody i klienci górnej półki o najwyższych wymaganiach potwierdzają nadzwyczajną jakość produktów Dornbracht.   Więcej...
 • Partnerzy

  Po strategiach przedsiębiorstwa oraz utrzymywanych kontaktach łatwo poznać, że losami Dornbrachta nie steruje żadne anonimowe konsorcjum.   Więcej...
 • Premium

  Dornbracht bada swą kulturową tożsamość, przyczyniając się w ten sposób do procesu poznawania marki.   Więcej...

Portal kariery

 • Portal kariery

  Ciekawe, ambitne oferty pracy i nauki w przedsiębiorstwie, którego celem jest „bycie lepszym i innym od innych”.   Więcej...