Download

Back to overview

Postęp tworzy elastyczność, elastyczność kreuje postęp Dornbracht prezentuje światowe nowości w technologii galwanizowania

Iserlohn/Mediolan Po pomyślnie zakończonym próbnym rozruchu, od kwietnia 2010 rozpoczęto w Dornbracht uszlachetnianie powierzchni według całkowicie nowej koncepcji, unikatowej w skali światowej. Postępując zgodnie z myślą przewodnią konsekwentnej modularyzacji procesu produkcyjnego zastąpiono zwykle stosowane w branży centralne rozwiązanie z postaci dużej galwanizerni stosującej stojaki przez mniejsze, bardzo elastyczne jednostki – cztery różne "filozofie projektowania galwanizerni" odpowiadają teraz za najważniejszy proces tworzenia wartości w produkcji wysokiej jakości armatury designerskiej.

Nowe filozofie galwaniczne: Gavaroline i Varioline

W zależności od stopnia skomplikowania i wielkości partii produkcyjnej, oprócz z powodzeniem stosowanych dotąd robotów galwanizerskich - Gavaros - zastosowano dwie nowe linie produkcyjne: jedną Gavaroline i dwie Varioline. Modułowa konstrukcja tych trzech linii, zlokalizowanych w nowej, wielofunkcyjnej hali, umożliwia firmie Dornbracht zupełnie nową elastyczność we wdrażaniu nowatorskiej technologii. Pojedyncze detale, produkcja elementów specjalnych i produkcja małoseryjna są wykonywane nadal metodą galwanizacji ręcznej.

W przypadku nowych linii chodzi o systemy uwzględniające specyfikę artykułów. Tym samym, według kierownika Matthiasa Dornbrachta, przedsiębiorstwo działa nadal według swojej naczelnej zasady, że wszystkie jednostki produkcyjne i organizacyjne są podporządkowane wymaganiom designerskim: "Nie zostanie zmieniony żaden promień i żadna krawędź, aby uzyskać większą wydajność w jednostce czasu".

Zasada modularyzacji

Gavaroline jest w stanie galwanizować przedmioty o złożonych kształtach geometrycznych, jak np. serie armatury Lulu i MEM. Linia ta została opracowana przez firmę Dornbracht wspólnie z producentem robotów - firmą carat robotic innovation GmbH. Podstawę tych innowacji stwarzał stosowany już od czterech lat robot galwanizerski Gavaro, który w jednej operacji może poddać obróbce galwanizerskiej przedmiot o złożonych kształtach. Roboty kinematyczne zostały wyposażone w stojak, dzięki czemu w jednym przejściu można teraz przeprowadzać przez roztwory elektrolityczne większą liczbę części.

Gavaroline składa się z trzech jednostek modułowych. W każdym module pracują dwa roboty, które dzięki sześciu osiom posiadają dużą przestrzeń swobody ruchu. Tym samym znacznie zredukowano przenoszenie resztek cieczy. Varioline są natomiast wyposażone w galwanizernię z podwoziami, dla dużej liczby sztuk, o odpowiednio mniejszym stopniu skomplikowania, np. dla serii Meta.02 i Madison. 

Zasada konstrukcji modułowej pozwala przedsiębiorstwu na wykonywanie nawet bardzo małych partii produkcyjnych. Poza tym firma Dornbracht jest w stanie bardzo szybko reagować na wymagania przepisów albo rozwój technologiczny. Gdy zajdzie potrzeba spełnienia nowych norm środowiskowych wówczas, jak mówi Matthias Dornbracht: „W ten sposób możemy wdrożyć postęp techniczny w ciągu dwóch lat. Wycofujemy stary moduł, wprowadzamy nowy moduł". Dzięki tej elastyczności w produkcji, koncepcja ta ostatecznie jest opłacalna, nawet jeżeli modułowość wymaga najpierw większych nakładów niż rozwiązania centralne.

Przeprowadzka do nowej hali wielofunkcyjnej

Nowa galwanizernia znajduje się w nowej, dużej hali produkcyjnej, o powierzchni 3 400 m2, zaprojektowanej po pożarze, który wybuchł w firmie w lipcu 2009 roku i została zbudowana w ciągu tylko dwóch miesięcy. Również ten nowy budynek wykorzystuje zasadę modularyzacji. Matthias Dornbracht: „Jeżeli dążymy do możliwie największej elastyczności w procesie produkcyjnym, wówczas zasada ta musi też znaleźć odzwierciedlenie w konstrukcji budynków". Wymaganie to znalazło swój wyraz w projekcie nowej hali o wysokości 9 m, pozbawionej stałych słupów albo filarów, które mogłyby później przeszkadzać. I coś jeszcze ważniejszego: żadne elementy wynikające ze specyfiki procesu nie mogą być połączone z konstrukcją budynku. Zgodnie z tym zaprojektowano dla Gavaroline i Varioline własny moduł zasilania, który podobnie jak instalacja ściekowa i wentylacyjna nie jest połączony bezpośrednio z konstrukcją hali.

Więcej informacji o firmie i produktach Dornbracht oraz notkę prasową w wersji elektronicznej znajdą Państwo w Internecie na stronie www.dornbracht.com lub otrzymają od biura prasowego firmy Dornbracht:  Effective Public Relations, Joanna Bartnik, ul. Mochnackiego 29/1, 02-041 Warszawa, tel.: +48 22 822 07 52, e-mail: jbartnik@effectivepr.pl. Kontakt w firmie Dornbracht: Holger Struck / Melanie Prüsch / Anke Siebold, Köbbingser Mühle 6, 58640 Iserlohn, tel.: 02371 433-119 / -2119 / -2118, e-mail: hstruck@dornbracht.de / mpruesch@dornbracht.de / asiebold@dornbracht.de.
Sercem fabryki w głównej siedzibie przedsiębiorstwa w Iserlohn są niespotykane na całym świecie urządzenia galwaniczne (z przodu Gavaroline, z tyłu Varioline), które w zależności od specyfiki wytwarzanych artykułów są w stanie obrobić zarówno pojedyncze sztuki jak i większe partie. Modułowa budowa linii produkcyjnych w jednej z nowo zbudowanych wielofunkcyjnych hal daje firmie Dornbracht całkowicie nową swobodę w korzystaniu z innowacyjnych technologii.
Urządzenie Gavaroline składa się z dwóch modułów. W każdym z nich pracują po dwa automaty, które dzięki sześciu osiom mają zapewnioną dużą swobodę ruchu. Pozwala to radykalnie zredukować rozlewanie się pozostałości płynów.
Kinematyczne automaty Gavaro przeznaczone do nowego urządzenia Gavaroline zostały zmodernizowane i wyposażone w zawieszki, dzięki czemu przy jednym przebiegu można galwanizować kilka elementów.
Urządzenia Varioline wyposażone w wózki galwanizerskie zaprojektowane są do obróbki większej ilości mniej złożonych elementów.
Nowe urządzenia galwaniczne to systemy dostosowane do specyfiki artykułów. Tym samym przedsiębiorstwo działa zgodnie ze swoją podstawową zasadą, iż wszystkie jednostki produkcyjne oraz organizacyjne podporządkowane są wymogowi wzornictwa: „Nie wolno zmienić ani jednego kąta, ani jednej krawędzi, po to by na jednostkę czasu można było wyprodukować więcej elementów."